شناسایی امکانات سرمایه گذاری: در مطالعات مربوط به شناسایی امکانات سرمایه گذاری، فرصت های سرمایه گذاری و پتانسیل های موجود در زمینه پروژه مورد نظر باید مشخص و تعریف گردد.

راهنمای سرمایه گذاری در گلخانه(بخش دوم)

مرحله انتخاب و تشریح اولیه پروژه: شامل بررسی پیش از مطالعه امکان سنجی(طرح توجیهی) می باشد، که مرحله ایست میانی بین بررسی شناسایی امکانات و تدوین پروژه. در این مرحله در خصوص ظرفیت تولید، مواد اولیه مورد نیاز، موقعیت و محل تولید، تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز هزینه های جاری و تحلیل مالی بررسی و بحث می گردد.

  • 29 بهمن 1396
  • 3357
راهنمای سرمایه گذاری در گلخانه(بخش دوم)

برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مطالعات پیش از سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است

برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مطالعات پیش از سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که نارسائی در این قسمت باعث تخصیص نادرست منابع و در نهایت موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری و طولانی شدن فاصله بین زمان انجام سرمایه گذاری و دوره بهره برداری می گردد. در مطالعات پیش از سرمایه گذاری برخی از شاخصه هایی را باید در نظر گرفت که مختص همان پروژه می باشد اگر چه به طور کلی اغلب پروژه های اقتصادی در برخی از شاخصه ها فضای مشترک دارند لیکن در شاخصه هایی اختصاص لازم است که با دقت بیشتری مطالعات پیگیری گردد. لذا بسته به نوع تولید، شاخصه ها متفاوت خواهند بود.

سرمایه گذاری و امکان سنجی(طرح توجیهی)

 

به منظور تولید اصولی و نهایت سودآوری در گلخانه ها بایست به نحو مطلوب و صحیحی در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد. برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مطالعات پیش از سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که نارسائی در این قسمت باعث تخصیص نادرست منابع و در نهایت موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری و طولانی شدن فاصله بین زمان انجام سرمایه گذاری و دوره بهره برداری می گردد. در مطالعات پیش از سرمایه گذاری برخی از شاخصه هایی را باید در نظر گرفت که مختص همان پروژه می باشد اگر چه به طور کلی اغلب پروژه های اقتصادی در برخی از شاخصه ها فضای مشترک دارند لیکن در شاخصه هایی اختصاص لازم است که با دقت بیشتری مطالعات پیگیری گردد. لذا بسته به نوع تولید، شاخصه ها متفاوت خواهند بود.

 

الف) شاخصه های عمومی مطالعات پیش از سرمایه گذاری

1- میزان عرضه و تقاضا

2- بازارهای هدف

3- روش های کاهش هزینه تولید

4- مزیت نسبی در تولید

5- امنیت در سرمایه گذاری

6- زمینه های صادرات

 

ب ) شاخصه های اختصاصی مطالعات پیش از سرمایه گذاری

1- هزینه های جاری (کارگری، سوخت و انرژی و نیروی انسانی و غیره)

2- هزینه های ثابت، استهلاک و بهره

3- کیفیت محصول براساس استانداردها

4- آب و هوا و طول و عرض جغرافیایی

5- وضعیت ادافیکی خاک و وضعیت کیفی آب

6- بسته بندی، بازار و فروش

 

مراحل پیش از سرمایه گذاری

قبل از انجام هر سرمایه گذاری مراحلی را به شرح ذیل باید طی نمود:

 

1- شناسایی امکانات سرمایه گذاری

2- انتخاب و تشریح اولیه پروژه

3- تدوین پروژه

 

1- شناسایی امکانات سرمایه گذاری: در مطالعات مربوط به شناسایی امکانات سرمایه گذاری، فرصت های سرمایه گذاری و پتانسیل های موجود در زمینه پروژه مورد نظر باید مشخص و تعریف گردد.

به طور مثال برای تولید در بخش کشاورزی بالاخص تولیدات گلخانه ای امکاناتی از قبیل زمین حاصلخیز (در کشت خاکی) و یا کیفیت آب (در کشت بدون خاک)، نیروی کارگری متخصص، نزدیکی یا دوری به بازار،شرایط آب و هوایی مناسب، موقعیت جغرافیایی، امکان توسعه و غیره باید بطور مشخص مطالعه و بررسی گردد.

2- مرحله انتخاب و تشریح اولیه پروژه: شامل بررسی پیش از مطالعه امکان سنجی(طرح توجیهی) می باشد، که مرحله ایست میانی بین بررسی شناسایی امکانات و تدوین پروژه.

در این مرحله در خصوص ظرفیت تولید، مواد اولیه مورد نیاز، موقعیت و محل تولید، تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز هزینه های جاری و تحلیل مالی بررسی و بحث می گردد.

3- مرحله تدوین پروژه که شامل دو زیر بخش اساسی است عبارتند از:

الف) ارزیابی نهایی                          ب) اتخاذ تصمیم

 

الف) ارزیابی نهایی: در این مرحله کلیه مواردی که در انتخاب و تشریح پروژه جمع آوری گردیده، بطور تک تک بررسی و سپس در جداول مخصوص گردآوری می شود و پس از آن می توان بطور شفاف در خصوص توجیه اقتصادی طرح (درآمد و سود) اظهارنظر نمود.

 

ب) اتخاذ تصمیم: برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در یک طرح یا پروژه وجود پایه های اطلاعاتی بر مبنای فنی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مرحله کارشناسان فنی طرح بایستی فروش، درآمد، سود و هزینه تولید سالیانه را بطور مشخص و دقیق مورد بررسی و تحقیق قرار داده و با درنظر گرفتن ضرائب خطا و کاهش میزان خطرپذیری از طریق آزمون های متوالی و کسب اطلاعات و همچنین با احتساب تورم و پیش آمدهای احتمالی تصمیم گیری قاطع صورت پذیرد و به اطلاع سرمایه گذار برسد.

 

تهیه کنندگان طرح چه کسانی هستند:

برای مطالعه امکان سنجی(طرح توجیهی) واحدهای تولیدی مطلوبتر آنست که گروهی از کارشناسان خبره و با تجربه استفاده گردد. از اینرو عمدتاً در زمینه پروژه های مربوط به تولیدات گلخانه ای تیم کارشناسی زیر بایستی حضور فعال داشته باشند.

1- کارشناس باغبانی

2- کارشناس خاکشناسی

3- کارشناس عمران

4- کارشناس اقتصاد کشاورزی

5- کارشناس مالی

 

مفاهیم ارزیابی مالی پروژه ها

 

1-سرمایه گذاری

1-1-سرمایه ثابت

1-2-سرمایه در گردش

1-3-سرمایه گذاری کل

 

سرمایه گذاری یکی از عناصر اصلی در هر پروژه امکان سنجی(طرح توجیهی) می باشد که در خصوص سرمایه های ثابت و سرمایه در گردش بحث نموده و پس از محاسبه مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، از جمع جبری این دو، سرمایه گذاری کل محاسبه می گردد.

در مبحث سرمایه گذاری موارد دیگری نیز دخالت دارند که عبارتند از:

 

هزینه تولید سالیانه: هزینه تولید سالیانه کل سرمایه در گردش را شامل می شود که در هر پروژه علاوه بر محاسبه سرمایه در گردش ضروری است عوامل دیگری که در هزینه های تولید موثر می باشند نیز محاسبه گردند. این هزینه ها عبارتند از استهلاک، بهره و هزینه های پیش بینی نشده. استهلاک و بهره هر دو دارای فرمول محاسباتی خاص می باشد که مفصلاً به شرح آن خواهیم پرداخت.

 

سود و زیان (توجیه اقتصادی) : برای تصمیم گیری نهایی در خصوص اجرای پروژه، نیاز به تعیین آستانه های سود و زیان و درآمد و فروش می باشد که در توجیه اقتصادی باید بطور مفصل و جامع پیرامون آن سخن گفته شود.

1-1-سرمایه ی ثابت: این موارد که در واقع جزء دارائی های سرمایه گذار محسوب می شود شامل ساختمان و بناء ماشین آلات و تجهیزات، هزینه های قبل از تولید، هزینه احداث گلخانه می باشد.

 

 

 راهنمای سرمایه گذاری در گلخانه(بخش اول)

منبع: راهنمای سرمایه گذاری در گلخانه

تالیف : مهندس غلامرضا تقوی

 

نظرتان را ثبت کنید