دوره آموزشی تخصصی مدیریت سرمایه گذاری طرح امکانسنجی، مشارکت و تامین مالی

  • 6 آبان 1402
  • 204
دوره آموزشی تخصصی مدیریت سرمایه گذاری طرح امکانسنجی، مشارکت و تامین مالی

دوره آموزشی تخصصی مدیریت سرمایه گذاری طرح امکان سنجی، مشارکت و تامین مالی

هدف دوره: آشنایی با نحوه ارزیابی، تهیه و تدوین طرح امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری با هدف مشارکت یا تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری

دوره آشنایی با مدیریت سرمایه گذاری- 8 تا 16 ساعت


مقایسه طرح کسب و کار و طرح امکان سنجی
ویژگی های یک طرح سرمایه گذاری مناسب
نگرش سیستمی در تدوین طرح امکان سنجی
مدل های کسب و کار در پروژه ها
سناریوسازی ویژگی های یک طرح مناسب؛

مطالعه بازار
نقش مطالعات بازار در توجیه پذیری طرح
بررسی عرضه و تقاضا
مکان‌یابی پروژه

مطالعه فنی
* ارزیابی فنی
* برنامه تولید و قیمت فروش طرح
* هزینه های سرمایه گذاری طرح
* پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح
* هزینه های تولید


مطالعه مالی
مروری بر مفاهیم اقتصاد مهندسی و شاخص های اقتصادی
ارائه مبانی در خصوص محاسبه نرخ تنزیل
ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPV
تحلیل حساسیت
نقطه سر به سر
نرخ بازده داخلی IRR
دوره بازگشت سرمایه
ارائه یک طرح توجیهی نگارش شده و تصویب شده در بانک
معرفی نرم افزار COMFAR III

تامین مالی
ملزومات تامین مالی
تامین مالی بین المللی
ساختار تامین مالی شرکتی
تفاوت فاینانس شرکتی و پروژه ای
تامین مالی طرح های توسعه و ایجادی
تامین مالی از صندوق نو آوری و شکوفایی
تامین مالی از محل اعتبار مالیاتی
فرابورس و بورس صندوقهای سرمایه گذاری خصوصیPC
نقش صندوق های پژوهش و فناوری
تامین مالی به روش کرادفاندینگ
تامین مالی زنجیره ای، اوراق گام
تامین مالی صادرات
بکارگیری تضامین صندوق های حمایتی(توسعه تعاون، صنایع کوچک، صندوق نوآوری و شکوفایی صادرات)

مشارکت
اصول مشارکت
انواع مدل های مشارکت ((Partnership
تدوین بسته های سرمایه گذاری
روش های مشارکت عمومی خصوص

نظرتان را ثبت کنید