برگزاری دوره آموزشی تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی

دوره آموزشی تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی

برگزاری دوره آموزشی تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی

  • 15 بهمن 1393
  • 4926
دوره آموزشی تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی

موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق در شهرک صنعتی شمس آباد دوره آموزشی مدیریت مالی و روش های تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی را برگزار نموده است.

 موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق در شهرک صنعتی شمس آباد  دوره آموزشی مدیریت مالی و روش های تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی  برگزار نموده است. همچنین "دوره های روش تدوین طرح امکان سنجی و دوره آموزش تخصصی اصول GMP در صنایع غذایی " از دیگر دوره هایی است که در این شهرک برگزار خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن های 22584901 یا به آدرس info@sepinud.com تماس حاصل فرمایید.

 

نظرتان را ثبت کنید