دسترسی ۵۸ درصد کسب‌وکارهای ایرانی به اینترنت

دسترسی ۵۸ درصد کسب‌وکارهای ایرانی به اینترنت

براساس گزارش مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از تجارت الکترونیکی در سال 1391 نشان می‌دهد که از مجموع 5253 کسب‌وکارهای (کارگاه) منتخب، 99 درصد دارای رایانه هستند.

  • 26 خرداد 1394
  • 2126
دسترسی ۵۸ درصد کسب‌وکارهای ایرانی به اینترنت

براساس گزارش مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از تجارت الکترونیکی در سال 1391 نشان می‌دهد که از مجموع 5253 کسب‌وکارهای (کارگاه) منتخب، 99 درصد دارای رایانه هستند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از تجارت الکترونیکی در سال 1391 نشان می‌دهد که از مجموع 5253 کسب‌وکارهای (کارگاه) منتخب، 99 درصد دارای رایانه هستند.
در میان استان‌های مختلف کشور به جز استان‌های ایلام و سیستان و بلوچستان که به ترتیب 90 و 95 درصد کارگاه‌های آنها دارای رایانه است، بقیه استان‌های کشور بیش از 97 درصد کارگاه‌هایشان دارای رایانه است؛ به طوری که 16 استان، 100 درصد، 6 استان 99 درصد، 3 استان 98 درصد و 4 استان 97 درصد کارگاه‌های آنها دارای رایانه است.

 کارکنان استفاده‌کننده از رایانه
نتایج طرح آمارگیری از تجارت الکترونیکی در سال 1391 نشان می‌دهد که از مجموع 46370مشغول به‌کار در کارگاه‌های منتخب کشور، 66 درصد از رایانه استفاده می‌کنند. استان قزوین با 81 درصد بیشترین درصد کارکنان استفاده‌کننده از رایانه را در بین استان‌های کشور دارا بوده است و استان‌های تهران، فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب با 76، 73 و 71 درصد در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. استان ایلام با 32 درصد کمترین درصد کارکنان استفاده کننده از رایانه را در بین استان‌های کشور داشته است.

 کارگاه‌های استفاده‌کننده از اینترنت در کارگاه‌های منتخب کشور
نتایج آمارگیری از تجارت الکترونیکی در سال 1391 نشان می‌دهد که از مجموع 5210 کارگاه منتخب کشور دارای رایانه، 97 درصد از اینترنت در فعالیت‌های کسب و کار خود استفاده کرده‌اند. در میان استان‌های کشور، 71 درصد استان‌های کشور، بیش از 97 درصد از کارگاه‌ها از اینترنت در فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کرده‌اند  به گونه‌ای که در 10 استان کشور 100 درصد،در  3 استان 99 درصد، 4 استان 98 درصد و 5 استان 97 درصد کارگاه‌ها از اینترنت در فعالیت‌های کسب و کار خود بهره برده‌اند. استان ایلام با 61 درصد کمترین استفاده از اینترنت در کارگاه‌های خود را دارا بوده است.

 دسترسی به اینترنت در کارگاه‌های منتخب
نتایج طرح آمارگیری از تجارت الکترونیکی در سال 1391 نشان می‌دهد که عمده کارگاه‌های منتخب کشور (79 درصد) برای دسترسی به اینترنت از خدمات اینترنتی ADSL استفاده کرده‌اند. مودم آنالوگ و Wimax به طور مشترک با 15 درصد بیشترین خدمات اینترنتی استفاده شده برای دسترسی به اینترنت در بین کارهای کشور را دارا بوده‌اند.

 کارگاه‌های دارای خرید و فروش اینترنتی
نتایج طرح آمارگیری از تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد در سال 1391، از مجموع 5232 کارگاه نمونه، 3051 کارگاه دارای خرید و فروش اینترنتی بوده‌اند که 58 درصد کل کارگاه را شامل می‌شوند. همچنین کارگاه‌های منتخب دارای خرید و فروش اینترنتی، 59 درصد از کل کارگاه‌های دارای رایانه و 60 درصد کارگاه‌های دارای اینترنت این طرح را تشکیل داده‌اند. استان خراسان شمالی با 97 درصد، بیشترین سهم کارگاه‌های دارای خرید و فروش اینترنتی را در میان کارگاه‌های منتخب دارای اینترنت داشته و استان‌های سمنان و بوشهر به ترتیب با 86 و 84 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. استان‌های ایلام و مرکزی فاقد کارگاه دارای خرید و فروش اینترنتی بوده‌اند.

 ارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تجهیزات ICT در کارگاه‌های منتخب کشور
نتایج طرح آمارگیری از تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که در سال 1391، کارگاه‌های منتخب در مجموع 257 میلیون ریال سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داشته‌اند که سهم سخت‌افزار، 180 میلیون ریال (70 درصد)، نرم‌افزار، 40 میلیون ریال (16 درصد) و ارتباطات و شبکه با 36 میلیون ریال (14 درصد) بوده است. همچنین از مجموع 26 میلیون ریال سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص صورت گرفته، استان تهران با 19 میلیون ریال دارای بیشترین مقدار بوده است و استان‌های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با 9936 و 9866 میلیون ریال در رده‌های بعدی قرار دارند. استان ایلام با 49 میلیون ریال کمترین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تجهیزات ICT را به خود اختصاص داده است.

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید