در تکاپوی ایده‌پردازی

در تکاپوی ایده‌پردازی

ایده‌پردازی و نوآوری از جمله موضوعاتی است که به‌عنوان زیربنای تحرک جامعه در مسیر رشد و تعالی از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است.

  • 10 تیر 1394
  • 2510
در تکاپوی ایده‌پردازی

ایده‌پردازی و نوآوری از جمله موضوعاتی است که به‌عنوان زیربنای تحرک جامعه در مسیر رشد و تعالی از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است.

به طور مشخص براین باورم در طول سال هایی که در حوزه اقتصادی فعالیت داشتم و به عنوان مشاور یا ایده پرداز در جریانات کسب وکاری حضور و همکاری داشتم همیشه برای موفقیت و رشد یا عدم رشد یک بنگاه اقتصادی پای یک ایده یا نوآوری در میان بود. تغییری که انجام شد و به موفقیت یک برند، بنگاه تجاری یا اقتصادی منجر شد و ایده ای که هرگز به آن زمینه های ظهور و بروز داده نشد تا زمینه های شکست در دنیای کسب وکار برای بسیاری از افراد فراهم شود البته که ایده و نوآوری همواره با ریسک بالا در فعالیت های اقتصادی همراه بوده است و از این رو درصد شکست در کار را افزایش می دهد اما این چالش هم می تواند با اقداماتی برنامه ریزی شده در رابطه با زمان بندی و تحلیل ریسک برطرف شود که در این مجال فرصت پرداخت و تبیین چنین موضوعی نیست.

ایده پردازی و نوآوری از جمله موضوعاتی است که به عنوان زیربنای تحرک جامعه در مسیر رشد و تعالی از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. شاید برای برخی افراد پرداختن به چنین مباحثی در فضای امروز اقتصاد ایران محلی از اعراب نداشته باشد ولی برای امثال بنده که به صورت جدی این مباحث را دنبال می کنیم، مهم ترین رکن حرکت جامعه و به ویژه اقتصاد در مسیر رشد و توسعه، اهمیت دادن و الزام عملی سیاست گذاران، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه به چنین موضوعاتی است.

طی یک سال گذشته بارها و بارها تلاش کردم جایی برای پرداختن به موضوع ایده و ایده پردازی در صفحه فرصت سرمایه گذاری در روزنامه باز کنم، از این رو در مباحث مختلفی به صورت پراکنده به موضوع ایده پردازی در سرمایه گذاری و شروع کسب وکار در این صفحه پرداخته شد: طرح ستون ایده های احمقانه البته نه به این شکل و با این عنوان بیش از 10 ماه است که دنبال شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است تا اینکه بالاخره ستون ایده های احمقانه از یک ماه گذشته به عنوان یک ستون ثابت هر هفته شنبه ها در همین صفحه تعریف شد.


بگذریم که در این مدت واکنش های مثبت و منفی زیادی از سوی دوستان و مخاطبان مطرح شد اما آنچه اهمیت دارد و بیش از همه مرا نسبت به اهدافی که دنبال می کنم مصمم تر از گذشته کرد لطفی است که بسیاری از دوستان آن را در قالب پیامک ها و ایمیل های تبریک برای راه اندازی چنین ستونی ابراز داشتند. طی 10روزی که ستون «ایده های احمقانه» صاحب گروهی با همین عنوان در فضای لینکدین شد حدود 500 نفرعضویت در این گروه را پذیرفتند که یک موفقیت نسبی برای این ستون به حساب می آید و به نظر می رسد حرکتی برای توجه بیشتر به مبحث ایده و ایده پردازی در حال شکل گیری است. این حرکت حتی بین همکاران ما در سرویس های دیگر روزنامه حرکتی قابل ستایش است چون به نوعی سعی در پرداخت و حمایت از موضوعاتی حول محور ایده و ایده پردازی دارند که برای مخاطبان روزنامه فرصت امروز هم این جریان قابل مشاهده است.

به طور مشخص براین باورم در طول سال هایی که در حوزه اقتصادی فعالیت داشتم و به عنوان مشاور یا ایده پرداز در جریانات کسب وکاری حضور و همکاری داشتم همیشه برای موفقیت و رشد یا عدم رشد یک بنگاه اقتصادی پای یک ایده یا نوآوری در میان بود. تغییری که انجام شد و به موفقیت یک برند، بنگاه تجاری یا اقتصادی منجر شد و ایده ای که هرگز به آن زمینه های ظهور و بروز داده نشد تا زمینه های شکست در دنیای کسب وکار برای بسیاری از افراد فراهم شود البته که ایده و نوآوری همواره با ریسک بالا در فعالیت های اقتصادی همراه بوده است و از این رو درصد شکست در کار را افزایش می دهد اما این چالش هم می تواند با اقداماتی برنامه ریزی شده در رابطه با زمان بندی و تحلیل ریسک برطرف شود که در این مجال فرصت پرداخت و تبیین چنین موضوعی نیست.

هرچند نوآوری و ایده پردازی و توجه به آن، بیش از آنکه خاستگاه اقتصادی داشته باشد موضوعی فرهنگی و اجتماعی است اما به لحاظ آثاری که در جامعه به دنبال خواهد داشت بیش از هر چیز بعد اقتصادی ماجرا برجسته می شود و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی و سطوح درآمدی و میزان رفاه جامعه از طریق تأثیر و تاثر بر موضوع بهره وری و کارایی امری انکار ناپذیر است. آنچه ما به آن اعتقاد داریم و برایش تلاش می کنیم پرداختن و توجه بیشتر به مباحثی است که کمتر توسط سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد و در برنامه های اقتصادی صاحبان سرمایه به حساب نمی آید و این رویکرد در طول یک سال گذشته با روندی تکاملی در پیش گرفته شد و قطعاً جا برای کار بسیار دارد.

 

نظرتان را ثبت کنید