سرمایه گذاری خارجی- تامین منابع - تامین سرمایه - منابع مالی مورد نیاز

جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه حمل و نقل استان اصفهان

  • 30 شهریور 1394
  • 2917
جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه حمل و نقل استان اصفهان

جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه حمل و نقل استان اصفهان- جت الله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از ایجاد طرح و برنامه ی مشخص برای برای جذب سرمایه گذاری خارجی

 

جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه حمل و نقل استان اصفهان

در پی بهبود روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران با قدرتهای بزرگ اقتصادی، حجت الله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از ایجاد طرح و برنامه ی مشخص برای جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه ی زیر ساخت های کشور به خصوص در بخش حمل و نقل استان اصفهان خبر داد.وی  بیان داشت: با توجه به کمبود منابع مالی دولتی، حداقل در 10 سال آینده مدل تامین مالی پروژه های حمل ونقل استان باید براساس استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری باشد اگرچه متاسفانه بخش حمل ونقل به استثنای موارد اندک، بخش شناخته شده ای برای سرمایه گذاری نیست و رغبتی در میان سرمایه گذاری در این زمینه وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک استراتژی در دستور شورای حمل ونقل استان قرار دارد، گفت: با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی که ارائه فرصت های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل باید حمل و نقل ترکیبی باشد به رغم اینکه ارائه هر پروژه به تنهائی برای سرمایه گذار جذابیت دارد اگر ارتباط پروژه ها با یکدیگر به طور ترکیبی به سرمایه گذار خارجی معرفی شود چون ارزش مضاعفی برای سرمایه گذار ایجاد می کند باعث رغبت بیشتر آنها خواهد شد.
همچنین ایشان به مشکلات و موانع سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل استان اشاره کرد و گفت: عدم شناخت کافی از فعالیت های اقتصادی در بخش حمل ونقل ، کوتاه بودن مدت واگذاری فعالیت ها، تجربیات  ناموفق سرمایه گذاری قبلی، سود آوری پائین فعالیت های بخش حمل ونقل، رقابت بخش دولتی با بخش غیردولتی و همچنین موانع مربوط به اعطای مجوز فعالیت در بخش حمل و نقل از این نوع مشکلات است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه با اشاره به فضای مناسب موجود در روابط ایران با قدرتهای بزرگ اقتصادی دنیا، افزود: فرصت مناسبی است که با یک برنامه ریزی دقیق وجامع، توجه بیشتری به بخش حمل و نقل شود تا اولاً بتوان به اهداف از پیش تعیین شده در اسناد بالادستی استان همانند آمایش سرزمین و چشم انداز توسعه حمل و نقل استان دست یافت و همچنین جایگاه استان اصفهان را به عنوان یک هاب لجستیک در مرکز ایران تثبیت کرد.

به گفته غلامی در حال حاضر پروژه‌های حمل و نقل استان در بخش‌های ریلی، جاده ای وهوایی که قابلیت ورود سرمایه گذاری خارجی دارد بالغ بر 20 میلیارد دلار بوده که بخشی از آن به صورت حمل و نقل ترکیبی است.

نظرتان را ثبت کنید