تفاوت کنسرسیوم (Consortium) و سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture)

تفاوت کنسرسیوم (Consortium) و سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture)

کنسرسیوم (Consortium) در زبان لاتین به معنی مشارکت است. کنسرسیوم به توافق نامه ای بین ۲ یا چند نفر، شرکت و یا دولتها که برای دستیابی به یک هدف با یکدیگر همکاری میکنند گفته می شود و به (MOU) نیز معروف است (در ادامه خواهیم خواند).

  • 9 دی 1396
  • 15528
تفاوت کنسرسیوم (Consortium) و سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture)

کنسرسیوم (Consortium) در زبان لاتین به معنی مشارکت است. کنسرسیوم به توافق نامه ای بین ۲ یا چند نفر،گفته میشود ..

کنسرسیوم به توافق نامه ای بین ۲ یا چند نفر، شرکت و یا دولتها که برای دستیابی به یک هدف با یکدیگر همکاری میکنند گفته می شود و به (MOU) نیز معروف است

کنسرسیوم (Consortium) در زبان لاتین به معنی مشارکت است. کنسرسیوم به توافق نامه ای بین ۲ یا چند نفر، شرکت و یا دولتها که برای دستیابی به یک هدف با یکدیگر همکاری میکنند گفته می شود و به (MOU) نیز معروف است (در ادامه خواهیم خواند). به عنوان مثال گروهی از تاجران و یا صنعتگران در راستای‌ اجرای یک پروژه مداوم مثل ساخت یک سد با یکدیگر توافق کرده و هرکدام برای انجام پروژه، فعالیت و حرفه خاص خود در این زمینه را انجام میدهند.
هر عضو از کنسرسیوم موظف به پاسخگوی به یک گروه است . این گروه  بر اساس مقررات کنسورسیوم و با توافق بین اعضا تعیین می شود. بنابراین هر عضو در انجام کار خود مستقل بوده و به اعضای عملیاتی که مرتبط با کنسورسیوم نیستند نیز تعهدی ندارند. وتنها این گروه قادر به کنترل اعضا می باشد.

تفاوت سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) و کنسرسیوم (Consortium)


کنسرسیوم

از لحاظ قانونی MOU الزامی نمی باشد، اما به عنوان مدرکی معتبر از لحاظ قانونی به حساب می آید. MOU و چون از معاهده ها سریع تر و آسان تر است در روابط و قراردادهای بین المللی کاربرد زیادی داشته و همچنین می توانند به عنوان ابزارهای اصلاحی در معاهدات داخلی نیز استفاده شوند؛ اما از لحاظ پیچیدگی و زمانی با یکدیگر تفاوت هایی دارند ولی در مجموع نشان دهنده توافقاتی بین طرفین، مبنی بر شرایط ذکر شده آنها می باشد.

در سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture)، معمولا دو یا چند شرکت برای انجام فعالیت های اقتصادی با یکدیگر همکاری می کنند. در این فرآیند طرفین برای ایجاد یک شرکت جدید با یکدیگر توافق کرده و میزان سود، زیان و هزینه ها را بین خود تقسیم می کنند. برخی اوقات سرمایه گذاری مشترک می تواند به صورت ساده تری که اعضای آن هم سهمی در آن ندارند برای انجام یک پروژه خاص انجام گیرد.
انتخاب این موضوع که از کدام نوع قرار داد می توان برای انجام پروژه ها استفاده کرد ،به شاخص های معتبر(Licences)  شرکتها و توانایی مالی مناسب آنها برای اجرای پروژه مورد نظر بستگی دارد .
اگر شرکت شاخص های معتبر و بودجه مناسب برای اجرای پروژه مورد نظر خود را داشته باشد، برای کاهش میزان ریسک و افزایش ارزش پول خود از کنسرسیوم استفاده کند . سهولت اجرا و شکل گیری پروژه در این نوع قرار دادها نیز بیشتر است.
اما اگر شرکت در گرفتن مجوزهای مورد نیاز و یا حتی تامین بودجه مالی برای حمایت پروژه خود با مشکلاتی مواجه است یا برای اجرای پروژه می بایستی از شرکت متخصص دیگری بهره ببرد روش سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) توصیه می شود. برای پیدا کردن شریک های تجاری می توانید از شرکت های متخصص در این زمینه بهره ببرید؛ سپینود شرق با بیش از یک دهه تجربه در زمینه مشاوره تجاری و سرمایه گذاری قادر است تا در پیدا کردن شریک تجاری شما خدمات خود را در اختیار شما بگذارد.
تفاهم نامه Memorandum of understanding (MOU)
یک توافق نامه غیر مستقیم بین شرکا است که، طرفین در آن جزئیات شرایط و مسئولیت های خود را نوشته و بایکدیگر توافق می کنند.
MOU معمولا اولین مرحله برای ایجاد یک قرار داد می باشد.
از لحاظ قانونی MOU الزامی نمی باشد، اما به عنوان مدرکی معتبر از لحاظ قانونی به حساب می آید. MOU و چون از معاهده ها سریع تر و آسان تر است در روابط و قراردادهای بین المللی کاربرد زیادی داشته و همچنین می توانند به عنوان ابزارهای اصلاحی در معاهدات داخلی نیز استفاده شوند؛ اما از لحاظ پیچیدگی و زمانی با یکدیگر تفاوت هایی دارند ولی در مجموع نشان دهنده توافقاتی بین طرفین، مبنی بر شرایط ذکر شده آنها می باشد. از خصوصیات قراردادهای MOU  این است که این قراردادها الزام عملی برای طرفین بوجود نمی آورند و عاری از هرگونه تبادل مالی اند.
چرا از MOU استفاده می کنیم؟
•    زمان ایجاد شراکت با شرکت دیگر.
•    زمانی که یک شرکت کوچک با شرکت های دیگر در پروژه های بزرگ شراکت می کند.
•    زمانی که یک شرکت درخواست شراکت به شرکت دوم دیگری می دهد.
عوامل مورد نیاز در تفاهم نامه MOU
1.    شرح خدمات
2.    توافق نامه بین طرفین
3.    توافق نامه مشاوره
4.    توافق نامه حفظ اطلاعات محرمانه

تهیه شده در گروه تولید محتوا سپینود شرق

منابع:

ویکی پدیا

اینوستوپدیا

ماهش اسپیک

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. . 

 
 

 

نظرتان را ثبت کنید