تفاوت طرح توجیهی فنی-اقتصادی بانک صنعت و معدن با سایر بانک‌ها

تفاوت طرح توجیهی فنی-اقتصادی بانک صنعت و معدن با سایر بانک‌ها

آنچه بانک‌ها با عنوان طرح توجیهی از متقاضی می‌خواهد در بیشتر موارد با هم تشابه دارد و فقط گاهی درجه اول نتیجه‌گیری یا فرمت‌های شکلی متفاوت است.

  • 2 آذر 1394
  • 8923
تفاوت طرح توجیهی فنی-اقتصادی بانک صنعت و معدن با سایر بانک‌ها

آنچه بانک‌ها با عنوان طرح توجیهی از متقاضی می‌خواهد در بیشتر موارد با هم تشابه دارد و فقط گاهی درجه اول نتیجه‌گیری یا فرمت‌های شکلی متفاوت است.

 

از آنجا که فرمت طرح توجیهی بانک صنعت و معدن کاملترین و جزئی نگر ترین فرمت طرح توجیهی در کشور است به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود فرمت طرح توجیهی بانک صنعت و معدن (که جامع‌ترین و کامل‌ترین طرح‌های توجیهی بانکی در ایران است) تهیه نمایند که قابل ارائه به کلیه بانک‌ها خواهد بود و در صورت نیاز بانک اطلاعات را در فرم‌های مخصوص هر بانک جایگزین کرد.


اصولاً هر طرح توجیهی فنی اقتصادی شامل سه بخش بازار، فنی و مالی است.

 این سه بخش همیشه لازم و ملزوم یکدیگرند. هر بخش به صورت مجزا باید توجیه‌پذیر بودن طرح را ثابت کند و کل سه بخش با هم و با نتایج هم انطباق داشته باشند. یعنی ظرفیتی که به عنوان نیاز بازار شناخته می‌شود، با ظرفیت ماشین‌آلات فنی مطابقت داشته باشد و از نظر مالی طرح به سود‌دهی برسد و بتواند هزینه‌ها و نیازهای مالی طرح را در دوران بهره‌برداری تامین نماید.

 اما آنچه بانک‌ها با عنوان طرح توجیهی فنی اقتصادی از متقاضی می‌خواهد از لحاظ محتوی در بیشتر موارد با هم تشابه دارد و فقط گاهی از نظر فرمت‌های شکلی و نحوه ارائه اطلاعات  متفاوت است.

یکی از نکات مثبت فرمت طرح توجیهی فنی اقتصادی بانک صنعت و معدن مستند بودن و درخواست تصویر منابع اطلاعاتی و مستندات تکمیلی است که بعضی از بانکها به این موارد با این دقت نیاز ندارند.

از آنجا که فرمت طرح توجیهی بانک صنعت و معدن کاملترین و جزئی نگر ترین فرمت طرح توجیهی در کشور است به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود فرمت طرح توجیهی بانک صنعت و معدن (که جامع‌ترین و کامل‌ترین طرح‌های توجیهی بانکی در ایران است) تهیه نمایند که قابل ارائه به کلیه بانک‌ها خواهد بود و در صورت نیاز بانک اطلاعات را در فرم‌های مخصوص هر بانک جایگزین کرد.

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک صنعت و معدن

آرشیو فرمت های بانکی

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

 


 

 

نظرتان را ثبت کنید