تحقیقات بازار (یک راهنمای عملی)

  • تاریخ انتشار: 17 دی 1396
  • تعداد بازدید:
تحقیقات بازار (یک راهنمای عملی)

نویسندگان: پال هاج، نایک هاج

مترجمان: دکتر آذر کفاش پور - شیلا منظم ابراهیم پور

جهت مشاوره سرمايه گذاری ، تدوين طرح توجيهی و انجام تحقيقات بازار
با سپينود تماس بگيريد

مطالب مرتبط

نظرتان را ثبت کنید