مجموعه فعالیت های مدیران برای حداکثر سازی ارزش سهام آن

تامین مالی شرکتی

  • 11 مهر 1397
  • 3243
تامین مالی شرکتی

هر تصمیم سازی در یک بنگاه تجاری پیامدهای مالی به دنبال دارد و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر منابع مالی آن بنگاه اثر می گذارد و از این جهت به مقوله تامین مالی شرکتی مربوط می شود اما به طور خاص می توان گفت که هدف اصلی تامین مالی شرکتی، مطالعه و جست وجوی راه های کارا برای رفع تنگناهای مالی یک شرکت است.

هر تصمیم سازی در یک بنگاه تجاری پیامدهای مالی به دنبال دارد و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر منابع مالی آن بنگاه اثر می گذارد و از این جهت به مقوله تامین مالی شرکتی مربوط می شود اما به طور خاص می توان گفت که هدف اصلی تامین مالی شرکتی، مطالعه و جست وجوی راه های کارا برای رفع تنگناهای مالی یک شرکت است.

مقوله ی تامین مالی شرکتی به مجموعه فعالیت های مدیران یک شرکت برای حداکثر سازی ارزش سهام آن، ابزارها و تحلیل های مورد استفاده برای تامین وجوه، منابع مالی و اعتباری لازم جهت عملیاتی کردن طرح های برنامه شده و یا ترمیم ساختار سرمایه و به طور کلی اداره آن شرکت و مدیریت خطرات/ ریسک های مترتب بر تصمیم سازی های مربوط بدان ها، می پردازد.


در واقع، هر تصمیم سازی در یک بنگاه تجاری پیامدهای مالی به دنبال دارد و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر منابع مالی آن بنگاه اثر می گذارد و از این جهت به مقوله تامین مالی شرکتی مربوط می شود اما به طور خاص می توان گفت که هدف اصلی تامین مالی شرکتی، مطالعه و جست وجوی راه های کارا برای رفع تنگناهای مالی یک شرکت است.
انتخاب موضوع/ موضوعات سرمایه گذاری، رویه ها و روش های تامین وجوه لازم برای سرمایه گذاری و یا حتی تعیین کردن میزان نقدینگی لازم برای پرداخت صورت حساب های جاری شرکت به مبحث تامین مالی شرکتی مربوط می شود.


یک معیار سرمایه گذاری شرکتی برای خرید یک دارایی سرمایه ای یا یک دارایی ثابت تفکیک مقوله سرمایه گذاری و تصمیم سازی های مالی است که توسط مدیران شرکت از طریق ارزیابی کلیه پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از هزینه متوسط وزنی نرخ بازگشت سرمایه مورد نیاز (رایج در شرکت) و پذیرش تمام پروژه های دارای خالص جریان نقدی مثبت و سپس تامین منابع نقدی بودجه سرمایه ای بر مبنای جریان نقدی داخلی (عایدات و درآمدهای نگهداری شده) و انتشار اوراق بهادار (غالباً بدهی) انجام می گیرد.


اساس تامین مالی شرکتی بر تامین منابع نقدی برای شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی با فرض ماندگاری آنها در عرصه تجارت و دارا بودن اختیار کامل در تصمیم گیری راجع سرمایه گذاری برای تامین دارایی های سرمایه ای (به اتکای اعتبار و صورت های مالی شرکت های مزبور )استوار است.
در این نوع تامین مالی، کشور یا موسسه وام دهنده علاوه بر اعطای وام ، بر نحوه هزینه شدن آن نیز نظارت می کند و در واقع، نوع مصرف را از ابتدا با وام گیرنده به صورتی شرطی در قرارداد قید می کند.


بنابراین، تامین مالی شرکتی به طور خلاصه، یک روش تامین مالی بر مبنای تعهد پرداخت کل مبلغ تسهیلات و هزینه های مالی آن از محل یا به اتکای دارایی های شرکت است.
تامین مالی شرکتی کوتاه مدت؛ معمولاً به روش های:

برای اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب «تامین مالی» چالش تمام‌نشدنی مراجعه فرمایید.


- اضافه برداشت بانکی 


- اخذ اعتبار تجاری از عرضه کنندگان یا فروشندگان 
- حساب های تعهدی یا استفاده از روش اجاره عملیاتی
- اجاره مالی
- اجاره ماشین الات و تاسیسات و تامین مالی شرکتی بلندمدت اغلب از طریق اخذ انواع وام های مختلف از بانک ها و یا استفاده از ابزارهای مالی بانکی و بازار سهام انجام می شود.


در این روش تامین مالی، شاخص های مختلفی نظیر عملکرد مالی و تجاری شرکت در گذشته، رتبه بندی، سود دهی، ساختار سازمانی و به طور کلی معیارهایی که توانمندی را در کسب درآمدهای مکفی جهت پوشش هزینه ها و بدهی های جاری یا انباشته ی قبلی و تعهدات مربوط نشان بدهد، ملاک تصمیم گیری نهادهای تامین کننده منابع مالی برای اعطای تسهیلات مالی بلندمدت قرار می گیرد.


در مواقعی که اخذ تسهیلات مالی و اعتباری مشروط به ارائه ضمانت نامه بانکی یا معرف یک نهاد مالی معتبر می گردد، داده ها و پارامترهای کلیدی مندرج در صورت های مالی شرکت و توانمندی های تجاری آن (نظیر سهم از بازار فروش و غیره) مبنای تعیین سقف اعتباری قرار می گیرد.


در هر صورت، در روش تامین مالی شرکتی نیز (در صورت دارا بودن اعتبار کافی) می توان از روش ها و ابزارهای متنوع تامین مالی بهره جست.

منبع:کتاب آموزش گام به گام فنون حرفه ای در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

نویسنده: مسعود زهدی- انتشارات هزاره سوم

نظرتان را ثبت کنید