برنامه‌ریزی برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان صنعتی

برنامه‌ریزی برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان صنعتی

رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی برای توسعه جهشی شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی را در دستور کار دارد. حسن آقاکثیری گفت: اولین نشست آشنایی با قانون، آیین‌نامه و فرآیند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه دانش‌بنیان صنعتی و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه امروز(یکشنبه) برگزار می‌شود.

  • 10 خرداد 1394
  • 3008
برنامه‌ریزی برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان صنعتی

رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی برای توسعه جهشی شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی را در دستور کار دارد. حسن آقاکثیری گفت: اولین نشست آشنایی با قانون، آیین‌نامه و فرآیند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه دانش‌بنیان صنعتی و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه امروز(یکشنبه) برگزار می‌شود.

شاتا: رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی برای توسعه جهشی شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی را در دستور کار دارد. حسن آقاکثیری گفت: اولین نشست آشنایی با قانون، آیین‌نامه و فرآیند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه دانش‌بنیان صنعتی و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه امروز(یکشنبه) برگزار می‌شود. رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته افزود: هدف از برگزاری این نشست،  استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های استانی و مشارکت فعال آنها در اجرای برنامه‌های تحقیق و توسعه و دانش‌بنیان صنعتی است. وی افزود: در این نشست شاخص‌ها و تسهیلات دانش‌بنیان صنعتی توسط متولیان این امر در معاونت علمی و فناوری به صورت مبسوط ارائه خواهد شد که این امر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تعامل نزدیک با بنگاه‌های تولیدی و تبدیل شدن آنها به دانش‌بنیان صنعتی شود.

منبع:شاتا

نظرتان را ثبت کنید