بررسی شیوه وام‌دهی ازصندوق توسعه به طرح‌های سرمایه درگردش

بررسی شیوه وام‌دهی ازصندوق توسعه به طرح‌های سرمایه درگردش

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی وضعیت و عملکرد یکساله صندوق توسعه ملی با حضور مسوولان مربوطه در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد.

  • 17 خرداد 1394
  • 2749
بررسی شیوه وام‌دهی ازصندوق توسعه به طرح‌های سرمایه درگردش

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی وضعیت و عملکرد یکساله صندوق توسعه ملی با حضور مسوولان مربوطه در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد.

خانه ملت: سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی وضعیت و عملکرد یکساله صندوق توسعه ملی با حضور مسوولان مربوطه در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد. غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باحضور رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی درکمیسیون برنامه و بودجه مجلس عملکرد این صندوق درسال 93 و برنامه‌های آن برای سال جاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: با حضور مسوولان مذکور استماع گزارش آنان درخصوص شیوه وام‌دهی از صندوق توسعه ملی به طرح‌های سرمایه در گردش صورت خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید براینکه دیگر وامی به بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها از صندوق توسعه ملی داده نخواهد شد، گفت: باید برنامه مسوولان این صندوق برای سال جاری و سال‌های آتی بررسی ‌شود.

نظرتان را ثبت کنید