اهلیت متقاضی در بررسی طرح های توجیهی فنی اقتصادی به چه معناست؟

اهلیت متقاضی در بررسی طرح های توجیهی فنی اقتصادی به چه معناست؟

اهلیت متقاضی در فرآیند تامین مالی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که بانک‌ها یک پروژه سرمایه‌گذاری را از دو منظر بررسی می‌کنند

  • 7 بهمن 1394
  • 7692
اهلیت متقاضی در بررسی طرح های توجیهی فنی اقتصادی به چه معناست؟

اهلیت متقاضی در فرآیند تامین مالی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که بانک‌ها یک پروژه سرمایه‌گذاری را از دو منظر بررسی می‌کنند

اهلیت متقاضی در فرآیند تامین مالی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که بانک‌ها یک پروژه سرمایه‌گذاری را از دو منظر طرح توجیهی فنی اقتصادی و همچنین اهلیت متقاضی بررسی می‌کنند و هر دو منظر اهمیت دارند یا به‌عبارتی بانکها صرفا براساس اهلیت متقاضی  و یا صرفا بر اساس توجیه‌پذیری طرح ، اقدام به اعطای تسهیلات نمی‌کنند. در بررسی اهلیت متقاضی توسط بانک ها ، توانایی ها و سوابق اجرایی و مدیریتی و مالی صاحب طرح برای اجرای پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

اهلیت متقاضی در فرآیند تامین مالی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که بانک‌ها یک پروژه سرمایه‌گذاری را از دو منظر طرح توجیهی فنی اقتصادی و همچنین اهلیت متقاضی بررسی می‌کنند و هر دو منظر اهمیت دارند یا به‌عبارتی بانکها صرفا براساس اهلیت متقاضی  و یا صرفا بر اساس توجیه‌پذیری طرح ، اقدام به اعطای تسهیلات نمی‌کنند. در بررسی اهلیت متقاضی توسط بانک ها ، توانایی ها و سوابق اجرایی و مدیریتی و مالی صاحب طرح برای اجرای پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

با توجه به این مهم می‌توان معیارهایی که در تشخیص اهلیت متقاضی تاثیر‌گذار است را بررسی کنیم.

سابقه متقاضی:

در ابتدا سوابق ثبتی متقاضي طرح اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی، مورد بررسی قرار می گیرد.

1-   سوابق ثبتی شركت:

-         نام و نوع شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود و تعاونی)، به طور کامل

-         تاریخ، شماره و محل ثبت

-         سرمایه اولیه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت

-         محل دفتر مركزي

-         موضوع فعالیت (اعم از تولیدی و ارائه خدمات) براساس آنچه که در آخرین اساسنامه یا آخرین آگهی تغییرات شركت معين شده است. در صورتی که موضوع فعالیت شرکت با طرح یکسان نمی‌باشد، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
-         کلیه تغییرات قانونی و اصلی ثبت شده با ذکر تاریخ آگهی و نوع تغییرات (مانند تغییرات در میزان سرمایه، مشخصات سهامداران و مدیران، تغییر محل یا تغییر نوع شرکت...

2-  سرمايه و سهامداران:

-         میزان آخرین سرمایه شرکت و  نحوه تسهیم آن، تفكيك ميزان سرمایه پرداخت شده و تعهد شده

-         اسامی سهامداران عمده، تعداد سهام، نوع سهام (با نام، بي‌نام، ممتاز و... )، مبلغ اسمی هر سهم، مبلغ کل و درصد سهم هر یک از سهامداران.

اگر اشخاص حقوقی باشند مشخصات آنها شامل نام و نوع شرکت، تاریخ، شماره و محل ثبت، موضوع فعالیت شركت، سهامداران و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آنها نیز ذکر شود.

3- مدیریت:

   لازم است سوابق تجربی و علمی هر یک از اعضا هیئت مدیره بخصوص اعضا موظف و مدیر عامل در این قسمت ارائه شود و ضمن ارائه سوابق علمی و تجربی مدیران به طور مشخص در مورد توانایی آنان در اداره امور طرح، اظهار نظر شود. موارد مذكور مي‌بايست براساس آخرين آگهي تغييرات هيئت مديره باشد. در ضمن تاريخ انتصاب و مدت زمان حضور در هيئت مديره معين شود.

    نکته: لازم است در مورد ساختار اجرای طرح در حدی که در این مرحله مشخص میباشد شامـل مدیـران اجـرایی و مشاوران و پیمانکاران  طـرح (درصورت وجود) نیز توضیحات لازم ارائه شود.

 4- مجوزهای قانونی:

-            کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده از سازمان‌های تابعه (با ذکر شماره و تاریخ) در این قسمت ذکر شود از جمله این مجوزها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.

-         در مورد صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری توليدات موجود و جواز توسعه (تأسيس) در مورد طرح‌هاي توسعه (با ذکر نام محصول و ظرفیت و مشخصات مجوزها)

-         در مورد بخش موجود  طرح‌هاي توسعه ضروري است كلية پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده ذكر گردد.

-         در مورد معادن: پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و تعيين ذخيرة معدن و حقوق دولتی كه بايد پرداخت گردد.

-         مجوزهای مربوط به قوانین کار، بیمه، مالیات و محیط زیست و....

-         در صورت وجود، مجوزهاي تغيير كاربري زمين، حمل و نقل

-         مجوزهای لازم جهت تولید مواد غذایی و بهداشتی

-         سایر مجوزهای مربوطه از نهادهای قانونی ( مانند وزارت ارشاد در صنایع چاپ)

-         لازم است مجوزها و استانداردهای مورد نیاز تا مرحله بهره‌برداری تجاری از طرح و مقطع زمانی لازم جهت اخذ این مجوزها نیز پیش‌بینی گردد.
sturtup2
 توان‌مندي‌هاي متقاضي:

     مجموعه توان‌مندي‌هاي متقاضي در ايجاد و بهره‌برداري هر چه بهتر از طرح از جنبه‌هاي مختلف.

 اين توان‌مندي‌ها مي‌توانند مربوط به سهامداران، هيئت مديره، مديران و مشاوران فنی، اجرائی متقاضی (عوامل طرح)  باشند كه در هر مورد بايد مشخص شوند.

     در ابتدا بايد مجموعه توان‌مندي‌هايي كه در ايجاد و بهره‌برداري از طرح موثر است به صورت مشروح مورد بررسي قرار گيرد مواردي از جمله:

-         اهميت توان‌مندي بالقوه يا بالفعل براي حضور موفق متقاضي در بازار.

-         لزوم وجود سوابق در راه‌اندازي و بهره‌برداري از طرح و طرح‌های مشابه در زمينه‌هاي مختلف فني، مهندسي و مديريتي.

-         ارتباط، توان و اعتبار مالي متقاضي براي جذب و مديريت منابع مالي در دوره راه‌اندازي و بهره‌برداري.

-         مشابهت محصول و يا ساير شرايط طرح با طرح‌هاي ديگري كه احتمالاً متقاضي در آنها داراي سوابق است.

الف-  توانمندی بالقوه یا بالفعل متقاضی برای کسب سهم بازار

توان‌مندي بالقوه و بالفعل متقاضي يا عوامل مديريتي طرح براي حضوري موفق در بازار از جمله سهم كسب شده فعلي بازار، خوشنامي و اعتبار در بازار مربوطه به نحوی که نشان‌دهنده امکان فروش مناسب محصول باشد در این قسمت بررسی شود.

-         سابقه عوامل طرح در فروش محصول طرح یا محصولات مشابه و میزان سهم بازار.

-         سابقه و توان عوامل طرح در کسب بازار برای کالاها و محصولات مکمل و جانشین.

-         وضعیت کسب سهم بازار در طرح‌های مطالعه و اجرا شده قبلی توسط متقاضی یا مشاوران طرح.

-         سوابق اجرائی عوامل طرح در زمینه صادرات و فعالیت در بازارهای جهانی.

-         امکانات بالقوه عوامل طرح به منظور حضور موفق در بازارهای جهانی.

ب‌-سوابق مالي متقاضي

     به منظور امكان شناخت توان‌مندي‌هاي مالي متقاضي و ساير عوامل طرح كه سوابق مالي آنها در اين بخش مورد توجه قرار مي‌گيرد ويژگي‌هاي زير يا مواردي ديگر به عنوان نكات مثبت در طرح معرفي مي‌شود.

-         مجموعه دارائي‌هاي سهامدران، اعم از دارائي‌هاي نقدي و منقول و غير‌منقول كه در واقع پشتوانه مالي سهامدران را نمايش مي‌دهد اعم از اينكه داخل يا خارج از طرح و یا اظهار شده یا نشده به مراجع قانونی باشد.

-         سوابق اجرايي و مالی در خصوص ارزش و حجم ريالي پروژه‌ها و طرح‌هاي موفق قبلي كه سهامداران – هيئت مديره یا مديران طرح اجرا كرده‌اند.

-         خوشنامي و اعتبار مالي متقاضي و سهامداران در صورتي‌كه با ارائه اسناد يا توضيحات مستند قابل ارائه باشد (مثل صورت‌هاي بانك كه نشان‌دهندة گردش مالي و مانده حساب است يا تسهيلات اخذ شده از نهادهاي مالي در دوره‌هاي گذشته كه بازپرداخت آنها در شرايط مطلوب انجام شده باشد)

-      نمايش ميزان رشد و توسعه و تغييرات مثبت شاخص‌هاي مالي در طرح‌ها و سوابق قبلي عوامل طرح و يا نمايش رشد شاخص‌هاي مالي در دوره‌هاي گذشته براي طرح‌هاي توسعه‌ايي.

 ج‌-  توان‌مندي‌هاي بالقوه و بالفعل فني

     نيازهاي فني در طول دوره مطالعات، راه‌اندازي و بهره‌برداري از يك طرح توسط عوامل مختلفي برآورده مي‌شوند سهامداران، اعضای هيئت مديره، مشاوران، مديران منتخب و... نقش اصلي را در ايجاد توان‌مندي فني طرح دارند.

     سطح توانايي، سوابق مرتبط قبلي و ميزان وابستگي عامل ارائه دهندة امكانات فني به عنوان يك امتياز براي طرح محسوب و در قالب عناوين زير قابل ارائه است.

-         سطح علمي هر يك از عوامل طرح.www.sepinud.com

-         سابقة فني قبلي در اجرا يا بهره‌برداري از طرح‌هاي مشابه يا حتي متفاوت.

-         رعايت چارچوب و ضوابط فني براي اجراي طرح (مثل مطالعات كامل مهندسي وجود تيم همكار يا مشاوران در زمينه‌هاي مختلف فني و... ‌)

د‌-    توان‌مندي‌هاي مديريتي متقاضي

     مديريت طرح در دوره راه‌اندازي و بهره‌برداري مي‌تواند توسط هيئت مديره يا مديراني كه از بين سهامداران انتخاب شده‌اند انجام شود و يا مديران و مشاوراني خارج از اين تركيب براي اين امر گماشته شوند. بديهي است توانمندي مديريتي و ميزان وابستگي آن به طرح به عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل موفقيت يا شكست يك طرح محسوب مي‌شود. لذا در اين بخش توانمندي‌هاي مديريتي متقاضي در قالب آيتم‌هاي زير يا هر آيتم مهم ديگري ارائه می‌شود.

تركيب مديران و هيئت مديرة منتخب طرح و شرح تقسيم وظايف هر يك و بررسي تخصص و توان هر كدام از جمله:

-           ميزان تحصيلات و تجربيات مرتبط يا غير مرتبط.

-           سوابق قبلي.

-           شناخت از صنعت  مربوطه.

-           ساير مشاغل  مرتبط كه به صورت موازي انجام مي شود.

-         در صورتي كه عوامل مديريتي خارج از تركيب سهامداران مي‌باشند نحوة ايجاد وابستگي و میزان تعهد آنها به طرح تشريح شود (قرارداد مدت دار، مشاركت در سود، حقوق ومزايا و... ).

-         فعاليت‌هاي انجام شده طرح و ارتباط آنها با توان‌مندي مديريتي متقاضي.

تيم‌كاري انتخاب شده و ميزان توانايي هر يك در پوشش كامل نيازهاي مديريتي طرح (مديريت فني، مديريت مالي و... )

درپایان می توان نتیجه گرفت که اهلیت متقاضی و اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات به معیارهای متعددی بستگی دارد و برای هرمتقاضی ممکن است یکی از معیارها بصورت شاخص‌تر مورد توجه قرار گیرد و بصورت مثبت یا منفی اهلیت و صلاحیت متقاضی را تایید یا رد نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب مفهوم طرح توجيهي مراجعه فرمایید.

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

 


 

نظرتان را ثبت کنید