اصول پایه در بودجه‌ریزی سرمایه‌ای

اصول پایه در بودجه‌ریزی سرمایه‌ای

بودجه‌ریزی سرمایه‌ای یکی از حوزه‌های غنی مالی است و گاه از فرایند‌های پیچیده‌ای در مسایل خود بهره می‌برد. اما خوشبختانه اصول پایه‌ای این حوزه چند مورد ساده هستند که در ادامه به این اصول و چند تعریف مهم اشاره می‌کنیم.

  • 12 اردیبهشت 1395
  • 5847
اصول پایه در بودجه‌ریزی سرمایه‌ای

بودجه‌ریزی سرمایه‌ای یکی از حوزه‌های غنی مالی است و گاه از فرایند‌های پیچیده‌ای در مسایل خود بهره می‌برد. اما خوشبختانه اصول پایه‌ای این حوزه چند مورد ساده هستند که در ادامه به این اصول و چند تعریف مهم اشاره می‌کنیم.

تعیین دریافت و یا پرداخت وجوه نقد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا پول ارزش زمانی دارد و لذا زمان بندی وجوه نقد از اهمیت بالایی برخوردار است. جریان های وجوه نقد بر مبنای هزینه فرصت محاسبه می گردند. در واقع جریان های نقدی در محاسبات لحاظ می گردند که انجام یا عدم انجام پروژه در میزان آن ها دخیل باشد.

بودجه ریزی سرمایه ای یکی از حوزه های غنی مالی است و گاه از فرایند های پیچیده ای در مسایل خود بهره می برد. اما خوشبختانه اصول پایه ای این حوزه چند مورد ساده هستند که در ادامه به این اصول و چند تعریف مهم اشاره می کنیم.

در بودجه ریزی سرمایه ای تصمیمات و محاسبات بر مبنای وجه نقد صورت می گیرند و نه مفاهیم حسابداری همچون سود خالص. علاوه بر این، درآمد ها و هزینه های نامشهود نیز معمولاً صرف نظر می شوند، چرا که اعتقاد بر این است که اگر درآمد ها و هزینه واقعی هستند، بالاخره تاثیر نقدی خود را در یک زمان مشخص می کنند.

تعیین دریافت و یا پرداخت وجوه نقد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا پول ارزش زمانی دارد و لذا زمان بندی وجوه نقد از اهمیت بالایی برخوردار است.

جریان های وجوه نقد بر مبنای هزینه فرصت محاسبه می گردند. در واقع جریان های نقدی در محاسبات لحاظ می گردند که انجام یا عدم انجام پروژه در میزان آن ها دخیل باشد.

تاثیر مالیات در محاسبات مربوط به وجوه نقد محاسبه می گردد.

هزینه های مالی (بهره ی وام های دریافتی) در محاسبه وجوه نقد محاسبه نمی گردد. در محاسبات جریان وجوه نقد معمولاً به دنبال تعیین وجه نقد عملیاتی پس از کسر مالیات هستیم و تاثیر هزینه های مالی را در نرخ تنزیل لحاظ می کنیم و محاسبه مجدد آن در وجوه نقد موجب دوباره کاری می شود.

وجوه نقد مورد استفاده تفاوت های قابل توجهی با سود خالص دارد. از جمله این تفاوت ها می توان به وجود هزینه های غیر نقدی همچون استهلاک در سود خالص اشاره کرد. علاوه بر این هزینه های مالی از سود خالص کسر می گردد ولی از وجوه نقد خیر.

 

هزینه ی ریخته شده: هزینه ای است که قبلاً پرداخت شده است. در تصمیمات مربوط به قبول و یا رد یک پروژه فقط هزینه ها و مزایای آتی مورد محاسبه قرار می گیرند لذا این هزینه تاثیری در انتخاب و یا رد یک پروژه نخواهد داشت.

 

هزینه ی فرصت: به معنی ارزش یک منبع در بهترین فرصت سرمایه گذاری آن منبع ( غیر از پروژه ی فعلی) می باشد. به عنوان مثال ممکن است هزینه فرصت پول شما 17% باشد بدین معنا که می توانید از آن حداقل 17 % بازده ( از طریق سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ) کسب نمایید.

 

وجه نقد افزایشی: وجه نقد در حالتی که پروژه انجام شود منهای وجه نقد در حالتی که پروژه انجام نشود. وجه نقد افزایشی در واقع مبنای محاسبات بودجه ریزی سرمایه ای قرار می گیرد.

 

تاثیرات بیرونی: تاثیراتی است که سرمایه گذاری بر اقلام غیر مرتبط با سرمایه گذاری دارد. به عنوان مثال هنگام ارزیابی پروژه تولید یک محصول، تاثیری که عرضه این محصول بر میزان فروش سایر محصولات دارد را می توان به عنوان یک تاثیر بیرونی در نظر گرفت. این موارد در بودجه ریزی سرمایه ای لحاظ خواهند شد.

 

جریانات نقدی متعارف و غیر متعارف: به مجموعه ای از جریانات وجه نقد که با یک وجه نقد منفی در زمان صفر (وجه نقد مربوط به سرمایه گذاری) شروع شود و پس از آن تمامی جریانات نقدی مثبت باشند را جریانات نقدی متعارف می نامند. اگر علامت وجوه نقد بیش از یک بار تغییر کند، به این مجموعه وجوه نقد، جریان نقدی نا متعارف گویند.

 

پروژه های مانعه الجمع: پروژه های A و B را زمانی مانعه الجمع می نامند که انجام هر یک از آنها مانع از انجام دیگری شود. ( از بین این پروژه ها فقط یکی قابل انجام باشد نه هر دو)

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

نظرتان را ثبت کنید