ارزیابی مالی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی مالی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی مالی ، مشخص می کند که آیا طرح پیشنهاد شده می تواند تامین مالی گردد و آیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را می تواند داشته باشد یا خیر .

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 8290
ارزیابی مالی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی مالی ، مشخص می کند که آیا طرح پیشنهاد شده می تواند تامین مالی گردد و آیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را می تواند داشته باشد یا خیر .

 

ارزیابی مالی ، مشخص می کند که آیا طرح پیشنهاد شده می تواند تامین مالی گردد و آیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را می تواند داشته باشد یا خیر .

جنبه های مورد بررسی و ارزیابی مالی طرح عبارتند از :

- میزان سرمایه و هزینه طرح

- تامین مالی

- هزینه سرمایه

- میزان سودآوری

- نقطه سر به سر

- جریان نقدی

- ارزش دار بودن  سرمایه گذاری

- جریانها و وضعیت مالیمطالبی که برای مطالعه پیشنهاد میشود : 


روش های ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری - روش ایستا و روش پویا

ارزیابی فنی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی بازار در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی اقتصادی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

 

 

نظرتان را ثبت کنید