ارزیابی فنی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی فنی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

در هنگام بررسی و تنظیم یک طرح ، ارزیابی فنی و مطالعه جنبه های مهندسی آن بایستی صورت پذیرد

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 9021
ارزیابی فنی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

در هنگام بررسی و تنظیم یک طرح ، ارزیابی فنی و مطالعه جنبه های مهندسی آن بایستی صورت پذیرد

بررسی های فنی مشخص می کند که آیا پیش نیازهای لازم برای انجام موفق طرح ، مد نظر قرار گرفته و آیا انتخاب های منطقی و مناسب در مورد مکان ، مقیاس ، فرآیند و غیره انجام شده است یا خیر .

 

در هنگام بررسی و تنظیم یک طرح ، ارزیابی فنی و مطالعه جنبه های مهندسی آن بایستی صورت پذیرد . بررسی های فنی مشخص می کند که آیا پیش نیازهای لازم برای انجام موفق طرح ، مد نظر قرار گرفته و آیا انتخاب های منطقی و مناسب در مورد مکان ، مقیاس ، فرآیند و غیره انجام شده است یا خیر .

مهمترین سوالاتی که در ارزیابی فنی طرح مطرح می گردد به صورت ذیل می باشد :

- آیا مطالعات و تست های مقدماتی انجام یا پیش بینی شده است ؟

- آیا در دسترس بودن مواد خام ، انرژی و سایر ورودی ها تضمین شده است ؟

- آیا ظرفیت و محل اجرای طرح مناسب انتخاب گردیده است ؟

- آیا روش تولید درست انتخاب شده است ؟

- آیا ماشین آلات و تجهیزات ، مناسب انتخاب شده است ؟

- آیا تجهیزات و طرح های تکمیلی پیش بینی شده است ؟

- آیا برای تصفیه خروجی های فرآیند پیش بینی های لازم شده است ؟

- آیا برنامه زمانی اجرای طرح واقع بینانه در نظر گرفته شده است ؟

- آیا تکنولوژی پیش بینی شده از نقطه نظر جامعه مناسب می باشد ؟


 

ارزیابی بازار در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی مالی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی اقتصادی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

 

نظرتان را ثبت کنید