ارزشگذاری و هدف از آن

  • 23 خرداد 1402
  • 743
ارزشگذاری و هدف از آن

ارزش‌گذاری با هدف تعیین ارزش فعلی دارایی‌های مشهود و نامشهود یک کسب و کار یا شرکت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، هدف، تعیین ارزش فعلی شرکت است.

ارزش ذاتی به معنای ارزش واقعی یک شرکت با در نظر گرفتن ارزش تمام دارایی‌های مشهود و نامشهود آن است که از طریق تحلیل بنیادین (Fundamental analysis) به دست می‌آید.

مفهوم ارزش برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدیهی است که هدف گروه‌های مختلف سرمایه‌گذار، همواره حداکثر کردن سود بوده و مدیران به عنوان نمایندگان سرمایه‌گذاران که به رتق و فتق امور سیاست‌گذاری و عمیاتی شرکت مشغول هستند، موظفند ثروت سرمایه‌گذاران را به حداکثر برسانند. با این حال، ارزش مفهوم انتزاعی داشته و محاسبه آن از عینیت بالایی برخودار نیست. به همین دلیل، روش‌های مختلف ارزش‌گذاری در حال توسعه بوده و پژوهشگران در تلاشند تا روش‌های کامل‌تر و دقیق‌تری را برای این موضوع ابداع و پیشنهاد کنند.


تعریف ارزش‌گذاری


به فرآیند تعیین ارزش فعلی یک دارایی (اعم از مشهود و نامشهود) شرکت یا کسب و کار، ارزش‌گذاری گفته می‌شود. ارزش فعلی دارایی یا شرکت می‌تواند برابر با ارزش ذاتی، ارزش اقتصادی، ارزش منصفانه یا ارزش بازار باشد.
برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها باید پتانسیل کسب درآمد، هزینه صرف شده، ارزش بازار و موارد مشابه دیگر مربوط به آن دارایی بررسی شود. ارزش‌گذاری شرکت‌ها معمولا براساس معیارهایی مانند پتانسیل رشد و گسترش، مدت زمان فعالیت، توانمندی تیم مدیریت، میزان درآمد فعلی و آتی و... انجام می‌شود.
نوع ارزش‌گذاری به نوع دارایی یا شرکتی که ارزش‌گذاری می‌شود، اطلاعات در دسترس، روش بکار گرفته شده برای ارزش‌گذاری و... بستگی دارد.

 


هدف از ارزش‌گذاری


ارزش‌گذاری با هدف تعیین ارزش فعلی دارایی‌های مشهود و نامشهود یک کسب و کار یا شرکت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، هدف، تعیین ارزش فعلی شرکت است.
در علوم مختلف تعاریف زیادی برای مفهوم «ارزش» وجود دارد، اما هنگامی که در علوم مالی و اقتصادی از ارزش صحبت می‌شود، منظور ارزش فعلی یک دارایی یا کسب و کار است. ارزش فعلی می‌تواند نشان‌دهنده‌ ارزش ذاتی، ارزش اقتصادی، ارزش منصفانه (Fair value) یا ارزش بازار (Market value) باشد. هر یک از این عبارات در علوم مالی معنای دقیق خود را دارند.
ارزش ذاتی به معنای ارزش واقعی یک شرکت با در نظر گرفتن ارزش تمام دارایی‌های مشهود و نامشهود آن است که از طریق تحلیل بنیادین (Fundamental analysis) به دست می‌آید.
ارزش اقتصادی حداکثر ارزش یا قیمتی است که خریداران یا سرمایه‌گذاران برای یک دارایی یا شرکت قائل می‌شوند و حاضر به پرداخت آن هستند.
ارزش منصفانه گاهی اوقات با عبارت ارزش بازار جایگزین می‌شود. این دو عبارت مفاهیم بسیار نزدیکی به هم دارند، اما تفاوت‌هایی جزئی میان آن دو وجود دارد. ارزش منصفانه، قیمتی منطقی از دیدگاه فعالان بازار و مورد توافق فروشنده و خریدار است؛ به شرطی که هر دو طرف با تمایل و آگاهی کامل حاضر به معامله شده باشند.
ارزش بازار قیمتی است که در بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.


ارزش‌گذاری به عوامل بسیاری بستگی دارد:


• به نوع دارایی یا شرکتی که ارزش‌گذاری می‌شود،
• اطلاعات در دسترس،
• روش استفاده شده برای ارزش‌گذاری ...
البته بایستی توجه شود که برابر نبودن ارزش ذاتی یک شرکت با ارزش بازار یا ارزش منصفانه آن دور از انتظار نیست.

 

 

تهیه شده در گروه مطالعات راهبردی سپینود شرق

 

نظرتان را ثبت کنید