اخــــذ مجوز

اخــــذ مجوز - ایده تا اجرا

  • 19 دی 1394
  • 3877
اخــــذ مجوز - ایده تا اجرا

اخــــذ مجوز

باپیچیده تر شدن سیستم های اداری و بوروکراتیک اخذ مجوز از متولیان مربوط یکی از فرایند های زمانبرو انرژی بری است که سرمایه گذاران با آن مواجهند . برای گرفتن این مجوزها گاه پرکردن جداولی در حد یک طرح امکان سنجی مقدماتی per-fs نیاز است و گاه نیز باید یک طرح امکان سنجی کامل در حد طرح توجیهی بانکی ارائه نمود تا فرایند اداری مربوط انجام شود . تسلط بر فرایند های فنی باعث می شود تا مجوز با نیاز متقاضی مطابقت داشته باشد و از دوباره کاری های اداری پرهیز گردد . به عنوان مثال اگر میزان برق مصرفی در جواز تاسیس کمتر از حد نیاز برآورد گردد ، در مرحله اجرای پروژه با مشکل مواجه می شود و سرمایه گذار مجبور به اصلاح مجدد جواز خواهد بود در مقابل اگر میزان برق مصرفی بیشتر از حد نیاز ارزیابی شود ، ممکن است موجب شود که اداره برق برای پست برق یا ..... هزینه های اضافی طلب نماید. علاوه بر تسلط برفرایندهای فنی اشراف برفرایندهای اداری نیز لازم است تا فرایند اخذ مجوز با موفقیت و در حداقل زمان ممکن انجام گردد . سپینود شرق با توجه به انجام پروژه های متعدد ، آمادگی دارد در اخذ مجوزهای مربوط با شماهمکاری نماید . برخی از مجوزه های قابل انجام عبارتند از :

•    جواز تاسیس وزارت صنعت و معدن تجارت ( موافقت اصولی)
•    جواز تاسیس وزارت جهاد کشاورزی
•    پروانه بهره برداری
•    مجوز خوراک برای پالایشگاه ( وزارت نفت)
•    مجوز زمین از منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی
•    مجوز زمین از سازمان بنادر و دریانوردی
•    اخذ زمین از سازمان منابع طبیعی

فهرست مدارک مورد نیاز صدور جواز تاسیس

مدیریت هزینه پروژه(pdf)

 

نظرتان را ثبت کنید