آموزش گام به گام فنون حرفه ای در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

  • 8 خرداد 1397
  • 1615
آموزش گام به گام فنون حرفه ای در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

آموزش گام به گام فنون حرفه ای در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

نویسنده: مسعود زهدی- انتشارات هزاره سوم

نظرتان را ثبت کنید