آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

  • 17 اردیبهشت 1394
  • 4206
آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

هدف دوره: -آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

 

هدف دوره: آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی و نحوه تهیه و تدوین طرح امکانسنجی (توجیه فنی- اقتصادی)

مدرسین دوره :محمدرضا شریف، محسن شریف

محتوای دوره:

1- اولویت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط جاری                                                                          فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی

2- انواع تسهیلات، سود کارمزد هر کدام تفاوت نرخ ها در بانک ها و موسسات

3- چه زمانی باید تسهیلات ارزی و چه زمانی ریالی بگیریم

4- آخرین تحولات نظام بانکی و امکان پذیری تامین مالی از طریق آنها

5- فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و معیارهای تصمیم گیری برای انتخاب بانک

6- نحوه تعیین وثایق، مسائل مهم حقوقی مربوط به تسهیلات

7- نقش طرح امکانسنجی در تامین مالی از طریق بانکها

8- مفهوم اهلیت متقاضی از نظر سیستم بانکی

مخاطبین:  مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، کارآفرینان و سرمایه گذاران و کلیه کسانی که می خواهند از تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش موسسه سپینود شرق به شماره 22584901 تماس حاصل نمایید.


تقویم آموزشی سپینود شرق


نظرتان را ثبت کنید