آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

  • 17 اردیبهشت 1394
  • 6950
آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

هدف دوره: -آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

 

هدف دوره: آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی و نحوه تهیه و تدوین طرح امکانسنجی (توجیه فنی- اقتصادی)

مدرسین دوره :محمدرضا شریف، محسن شریف

محتوای دوره:

1- اولویت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط جاری                                                                          فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی

2- انواع تسهیلات، سود کارمزد هر کدام تفاوت نرخ ها در بانک ها و موسسات

3- چه زمانی باید تسهیلات ارزی و چه زمانی ریالی بگیریم

4- آخرین تحولات نظام بانکی و امکان پذیری تامین مالی از طریق آنها

5- فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و معیارهای تصمیم گیری برای انتخاب بانک

6- نحوه تعیین وثایق، مسائل مهم حقوقی مربوط به تسهیلات

7- نقش طرح امکانسنجی در تامین مالی از طریق بانکها

8- مفهوم اهلیت متقاضی از نظر سیستم بانکی

مخاطبین:  مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، کارآفرینان و سرمایه گذاران و کلیه کسانی که می خواهند از تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش موسسه سپینود شرق به شماره 22584901 تماس حاصل نمایید.


تقویم آموزشی سپینود شرق


نظرتان را ثبت کنید

سرفصل های آموزش

همه خدمات

رویدادهای مرتبط