پول‌های آزاد شده به سمت تولید و سرمایه می‌رود

پول‌های آزاد شده به سمت تولید و سرمایه می‌رود

سخنگوی دولت روز گذشته به برخی از انتقادهای صورت گرفته نسبت به توافق هسته‌ای از سوی نمایندگان مجلس پاسخ داد.

ادامه مطلب