نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 6

نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 6

جناب آقای دکتر عباسیان معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم

برچسب ها :

یازدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-kishinvex2019