نمایشگاه کیش اینوکس 2018 -5

نمایشگاه کیش اینوکس  2018 -5

حضور جناب آقای دکتر سراج مدیر شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در غرفه موسسه سپینود شرق

برچسب ها :

دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-kishinvex