28
آذر 1398

کارگاه آموزش طرح کسب و کار

دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری سپینود شرق
محسن شریف
10 ساعت

کارگاه آموزش طرح کسب و کار

تاریخ برگزاری:28و 29 آذر 1398

محل برگزاری:دانشگاه علوم پزشکی ایران

نحوه ثبت نام:02188570236

 

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید