17
بهمن 1392

کارگاه آشنایی با اصول تدوین طرح امکان‌سنجی (طرح توجیهی فنی- اقتصادی Feasibility Study) - 17 بهمن 1392

فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور
مهندس محسن شریف
8 ساعت

نظرتان را ثبت کنید