2
مرداد 1393

کارگاه آشنایی با اصول تدوین طرح امکان‌سنجی (طرح توجیهی فنی- اقتصادی) و فرآیند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی- 2 مرداد 1393

اولین سمپوزیم بین المللی گردشگری ورزشی
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف
6 ساعت

نظرتان را ثبت کنید