3
آبان 1397

همایش از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری-3آبان 1397

موسسه سپینود شرق
محمدرضا شریف- محسن شریف
2 ساعت

نگاه علمی به روش انتخاب، تجزیه و تحلیل، مدل مشارکت و سناریونگاری فرصت های سرمایه گذاری با هدف جذب سرمایه‌گذار

 

"ازاحصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه‌گذاری"

(نگاه علمی به روش انتخاب، تجزیه و تحلیل، مدل مشارکت و سناریو نگاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری با هدف جذب سرمایه‌گذار)

 

 

عناوین مورد بررسی در همایش


الف - تجزیه و تحلیل فرصت های سرمایه گذاری و انتخاب فرصت

بررسی مزیت‌های جغرافیایی منطقه‌ای
بررسی آمار و اطلاعات گذشته واردات و صادرات، عرضه و تقاضا
بررسی صنایع و خوشه‌های صنعتی
بررسی مزیت‌ها، پتانسیل‌ها، محدودیت‌ها و قابلیت‌های سرمایه‌گذار (بالقوه)


ب- اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تهیه لیست کوتاه و انتخاب با استفاده از روش‌های علمی تصمیم‌گیری

روش‌های تصمیم‌گیری جبرانی و حذفی
اولویت‌بندی براساس مزیت‌ها،پتانسیل‌ها و معیار‌های سرمایه‌گذار (بالقوه)


ج- تهیه بسته سرمایه‌گذاری

امکانسنجی مقدماتی
چهارچوب و مدل مشارکت و تسهیم دستاوردها
طراحی ساختار حمایت‌ها و مشوق‌ها


د- سناریو نگاری در بسته سرمایه‌گذاری


مکان :سالن ابن سینا، مرکز همایش های بین المللی کیش ساعت 12 تا 13:30

نظرتان را ثبت کنید