29
اردیبهشت 1398

دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی-29 و 30اردیبهشت 1398

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محسن شریف
8 ساعت

برگزاری جلسه در 29 و 30اردیبهشت 1398 از ساعت 2-6 بعد از ظهردر محل روزنامه دنیای اقتصاد

نحوه ثبت نام :

سایت آموزش دنیای اقتصاد 

و یا از طریق 

سایت ایوند

برای مطالعه سرفصل های آموزشی طرح توجیهی  این مطلب را مطالعه بفرمایید.

نظرتان را ثبت کنید