14
اسفند 1396

دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی-14 و 15 اسفند 1396

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محسن شریف
8 ساعت

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال

رویدادهای مرتبطهمه رویدادها ...

ویدئوهای مرتبطهمه ویدئوها ...

برچسب‌ها