ایده‌های سرمایه‌گذاری ایده‌هایی هستند که به نوعی فرصت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند. بدیهی است هر فرصت سرمایه‌گذاری باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی باید همه جانبه و به صورت حرفه‌ای انجام شود. شرکت‌های تدوین کننده طرح های توجیهی با بررسی ایده سرمایه گذاری از سه زاویه تحقیقات بازار، مطالعات فنی و بررسی‌های مالی ایده سرمایه‌گذاری را به یک فرصت مطالعه شده‌ی سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنند. شرکت تهیه کننده طرح توجیهی باید مستقل و بی‌طرف باشد و طبیعتاً ذی نفع بودن شرکت تهیه کننده طرح توجیهی در پروژه چه در نقش مجری پروژه یا فروشنده ماشین‌آلات ممکن است براساس منافع خود پروژه را بررسی نماید. شرکتهای تهیه کننده طرح توجیهی با اخذ رتبه‌بندی و گریدهای مختلف حرفه‌ای می توانند به تدوین امکان سنجی به شکل حرفه‌ای و مورد قبول سرمایه‌گذاران و سیستم بانکی اقدام نمایند. سپینود شرق دارای گرید الف از کانون مشاوران اعتباری بانکی و عضو انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، تائید شده به عنوان موسسه دانش بنیان توسط معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری یکی از شرکت‌های مورد تائید بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی است.