کود اوره با پوشش گوگردی

کود اوره با پوشش گوگردی

كود اوره با پوشش گوگردي (با نام تجاري S.C.U) که در آن اوره به ‌عنوان منبع نيتروژن عمل مي‌کند و گوگرد به‌عنوان يك پوشش و حفاظ، آزاد شدن نيتروژن را تنظيم مي‌کند. دليل اينكه از گوگرد به‌عنوان پوشش استفاده شده است، اين است كه اولاً قيمت آن ارزان است و ثانياً خود گوگرد نيز يك ماده مغذي است و مخصوصاً در ايران كه بيش از نود درصد خاک‌ها از نوع آهكي است موجب افزايش كيفيت خاك مي‌شود. براي توليد اين ماده گرانول‌هاي اوره از درون يك جريان مذاب گوگرد عبور داده مي‌شوند. پوشش گوگردي مانع از آلودگي آب‌هاي زيرزميني شده و باعث صرفه‌جويي در مصرف کود مي‌شود درنتيجه SCU سازگار با محيط‌زيست است. پوشش گوگردي بسيار شكننده است و در حين حمل‌ونقل ممكن است آسيب ببيند به همين دليل در فرايند توليد، مواد ديگري نيز اضافه مي‌کنند تا ساختار شكننده گوگرد را تقويت كنند و همچنين مکان‌هايي را كه پوشيده نشده‌اند بپوشانند. بسته به شرايط محيطي مانند دما و رطوبت خاك، اين كود هشت الي دوازده هفته دوام دارد. هر چه دماي محيط و رطوبت خاك افزايش يابند سرعت رهايش نيتروژن افزايش مي‌يابد.


کود اوره با پوشش گوگردي از جمله کودهاي پربازده است که به آرامي جذب گياه مي گردد. کود اوره، ازت مورد نياز گياهان را تامين مي کند، ضمن اينکه پوشش گوگردي تا حدودي داراي خاصيت اصلاح کنندگي خاک است. پوشش گوگردي موجود روي سطح کود اوره با پوشش گوگردي، امکان دسترسي به ازت موجود در اين کود را در مدت زمان طولاني تر و در طول فصل رشد محصول فراهم مي کند. اين پوشش مقاومت کود در مقابل شسته شدن توسط آب را فزايش داده و بر خلاف اوره معمولي پوشش داده نشده، کود اوره از دسترس گياه خارج نمي شود و سبب کاهش خطرات زيست محيطي در مقايسه با اوره معمولي ميشود.

 

کود اوره با پوشش گوگردی

کاربردهای کود اوره با پوشش گوگردی

تنها حوزه مصرف اوره با پوشش گوگردي در صنايع كشاورزي است كه در آن‌ها به‌عنوان منبع ازت استفاده مي‌شود. استفاده از اين كودها موجب مي‌شود گياه رشد يكنواختي داشته باشد و فرصت كافي براي جذب مواد ريزمغذي مانند آهن و روي را براي گياه فراهم مي‌آورد.
نياز روزافزون به خاك مناسب براي رشد گياه با افزايش مواد افزودني تحت عنوان عناصر ماکرو به دو بخش زير تقسيم مي‌شود:

استفاده از کود اوره با پوشش گوگردي در صنعت کشاورزي


• بخش اول شامل نيتروژن، فسفر و پتاسيم
• بخش دوم شامل کلسيم، منيزيم و گوگرد


از طرف ديگر مواد افزودني لازم براي رشد نرمال گياهان در مقادير کم تحت عنوان عناصر ميکرو ناميده مي‌شود. اين عناصر شامل بور، کلر، کبالت، مس، آهن، منگنز، سديم و روي هستند. افزايش گوگرد با هدف يا تصحيح قلياييت (سديمي بودن) و مداخله در مکانيزم تعويض يوني سديم- کلسيم به خاک صورت مي‌گيرد. در خاک‌هاي کشاورزي عناصري مانند نيتروژن، فسفر يا پتاسيم در مقادير چندين تن در هکتار به‌عنوان عناصر ماکرو (Macroelements) متناسب با نوع کشت به خاک افزوده مي‌شود. ساير عناصر مانند مس، روي، منگنز، آهن و غيره به‌عنوان عناصر ميکرو (Microelements)در مقادير برابر گرم يا کيلوگرم در هکتار موردنياز است. گوگرد به‌عنوان عنصر مزو (Mesoelement) در مقادير برابر چند صد کيلوگرم در هکتار برحسب نوع زراعت براي تأمين مواد غذايي مورد نياز گياه به خاک افزوده مي‌شود.

در مقابل به‌عنوان عامل تصحيح اسيديته افزودن گوگرد به خاک در مقادير چندين تن در هکتار به‌عنوان عنصر ماکرو متناسب با سديمي بودن خاک صورت مي‌گيرد. اهميت استفاده از کودهاي گوگردي به‌صورت گوگرد عنصري و ترکيبات گوگردي همراه يا بدون ترکيبات ديگر در زراعت بسيار زياد است. گوگرد به‌عنوان يکي از عناصر غذايي گياه براي رشد و تکامل حيات آن ضرورت دارد، به ‌عبارت ‌ديگر بدون حضور گوگرد در محيط، رشد چرخه حياتي گياه متوقف مي‌شود. مقدار جذب گوگرد در گياه غالباً برابر مقدار جذب فسفر است. ازجمله آثار کمبود گوگرد اختلال در کمبود بعضي از پروتئين‌ها و اسيدهاي آمينه است که در کميت و کيفيت محصول مؤثر است. البته نياز به گوگرد در شرايط مختلف براي گياهان مختلف يکسان نيست.

تنها حوزه مصرف اوره با پوشش گوگردي، صنايع كشاورزي است كه در آن به‌عنوان منبع ازت آهسته رهش استفاده مي‌شود. استفاده از اين كود موجب مي‌شود گياه رشد يكنواختي داشته باشد و فرصت كافي براي جذب مواد ريزمغذي مانند آهن و روي را داشته باشد.


روش تولید

صنعت توليد اوره با پوشش گوگردي پس از انجام مطالعات فني و ساخت واحدهاي آزمايشي و پايلوت و همچنين توسعه آن در مقياس‌هاي صنعتي در کل به‌عنوان يک صنعت نوظهور مي‌باشد؛ بنابراين فرايند توليد اين ماده در روش‌هاي متنوعي هنوز فراگير نشده است و تنها روشي که هم‌اکنون در دنيا توليد مي‌شود، پاشيدن گوگرد مذاب بروي گرانول‌هاي اوره مي‌باشد که عملکرد نسبتا مناسب و ساده‌اي ازلحاظ تکنولوژي توليد دارد. در نتيجه فرايند توليد اين محصول در اين طرح بر اساس روش توضيح داده‌شده، يعني همان اسپري گوگرد مذاب بر روي اوره در يک گرانولاتور مي‌باشد.


فناوري موجود براي توليد کود اوره با پوشش گوگردي اغلب از پاشش گوگرد مذاب بر روي دانه‌هاي اوره گرم دراستوانه‌هاي دوار استفاده مي‌کنند. به همين منظور اغلب آن‌ها از مراحل فرآيندي به شرح زير تبعيت مي‌نمايند:
• پيش‌گرمايش اوره
• آماده‌سازي گوگرد مذاب جهت پوشش دهي
• پوشش دهي دانه‌هاي اوره با گوگرد مذاب (مرحله اول)
• آماده‌سازي فرمولاسيون درزگير به شکل مذاب
• پوشش دهي خروجي مرحله اول با درزگير مذاب (مرحله دوم)
• سرد نمودن محصول خروجي مرحله دوم
• اضافه نمودن اصلاح‌کننده‌هاي شيميايي به محصول سرد شده مرحله دوم جهت جلوگيري از چسبندگي

 

اوره گرانول در يک سيستم بستر سيال تا دماي 60-70 درجه سانتي‌گراد گرم مي‌شود. سپس دانه‌هاي اوره گرم شده به درام پوشش دهي منتقل‌شده تا گوگرد مذاب از تانک توسط پمپ مناسب بر روي آن اسپري شود. در اين مرحله با کنترل ميزان گوگرد مي‌توان محصولاتي باقابليت رهايش اوره مختلف توليد کرد. اوره پوشش داده‌شده با گوگرد سپس با استفاده از سيستم انتقال مناسب با درام پوشش¬دهي ديگري منتقل و بر روي آن واکس مذاب اسپري مي‌شود. پس ‌از اين مرحله خروجي درام واکس وارد يک سيستم سردکننده شده تا دماي آن به حدود 40 درجه سانتي‌گراد کاهش يابد. در انتها به ‌منظور کاهش چسبندگي محصول مقداري ماده شيميايي پودري اضافه‌شده و خروجي به سيستم بسته‌بندي هدايت مي‌گردد.

 

تهیه شده در گروه مطالعات راهبردی سپینود شرق 

زمستان1401

 

نظرتان را ثبت کنید