طرح توجیهی احداث واحد تولید سالامبور

طرح توجیهی  احداث واحد تولید سالامبور

سالامبور به پوستی اطلاق میگردد که برآن عملیات خیساندن، آهک زنی، موزدایی، آهکزدائی، آنزیمدادن و اسیدی کردن انجام گرفته باشد.

 

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود .جداول و نمودارها تقریبی است و قابل استناد نیستند.


معرفی محصول طرح توجیهی
سالامبور به پوستی اطلاق میگردد که برآن عملیات خیساندن، آهک زنی، موزدایی، آهکزدائی، آنزیمدادن و اسیدی کردن انجام گرفته باشد. کدآیسیک سالامبور(پوستهای دباغی شده) 19111213 می‌باشد.
طرح توجیهی  احداث واحد تولید سالامبور
معرفي كاربردهاي محصول  طرح توجیهی
به طور كل سالامبور به عنوان يك محصول واسطه جهت توليد چرم نهائي بكار برده مي‌شود. از طـرف ديگـر، چرم نهائي نيز به عنوان ماده اصلي توليد انواع مصنوعات چرمي بكار برده مي‌شود. از آنجا كـه سـالامبور خـود به عنوان محصول نهائي نبوده و بايد مجدداً در واحدهاي ديگر تبديل به محصول نهائي يعني چرم گردد. بنابراين لازم است به بحث پيرامون كالاي رقيب محصول نهائي (چرمي كه بر روي آن عمليات تكميلي انجام شده‌است) پرداخته شود.
چرم مصنوعی که از پلیمر‌های مختلف مانند پلی‌اورتان و پی‌وی‌سی ساخته شده‌اند به عنوان کالای جایگزین برای محصولات این طرح توجیهی هستند.

بررسي سابقه مصرف محصول طرح توجیهی
در میزان صادرات این محصول طرح توجیهی افت و خیز‌های زیادی مشاهده می‌گردد که بررسی روند مصرف‌، صادرات و واردات را ناممکن می‌سازد. اما لازم به ذکر است ارزش صادرات سالامبور بزی ایران به 6 میلیون دلار در سال 2003 افزایش یافته است با وجود اینکه طبق قوانین موجود صادرات پوست بزی قبل از رسیدن به کراست ممنوع می‌باشد طی سالیان اخیر 4.7 درصد در سال رشد داشته است.

تحليل ضرورت اجراي پروژه  طرح توجیهی
در واقع چرم‌سازي يك صنعت تبديلي است. به واسطه اين صنعت ضايعات كشتارگاه تبديل به كالاي با ارزش مي‌شود. تمام جوامع بشري براي ادامه حيات خود نياز به كشاورزي و دامپروري دارند. پوست‌هاي حاصل از صنايع گوشت بالاجبار باید عمل‌آوري شوند.‌ از اين رو در تمام كشور‌هاي دنيا چرم‌سازي وجود دارد. توان كشورهاي مختلف در استفاده از اين صنعت براي افزايش در‌آمد ملي خود رابطه مستقيم با نحوه مديريت كلان كشور دارد.
 
مواد اولیه، کمکی و مصرفی  طرح توجیهی
پوست گوسفندی، پوست بز، نمک، آهک، اسید

بازار هدف  طرح توجیهی
نياز داخل كشور به محصولات چرمي بدليل ايجاد فرهنگ استفاده از محصولات این طرح توجیهی در ساليان اخير روند افزايش را دارد اما پتانسيل داخلي كشور در زمينه توليد اين محصولات و بدليل واحدهاي مختلف غير‌فعال بسيار بالا مي‌باشد و با افزايش توليد اين كارخانجات نيازهاي مختلف داخل پاسخ داده خواهد شد.

دانش فني  طرح توجیهی
در كشورهاي ديگر معمولاً از دباغي گياهي استفاده مي‌گردد و اين در حالي است كه در ايـران هنـوز نيـز دباغي بهروش استفاده از مواد كرومي صورت مي‌پذيرد كه اين روش داراي خطرات محيطي بدليل پساب‌هاي حاوي كروم است.
در روش نيمه صنعتي، برخي از مراحل اصلي ساخت كراست، بهطريقه دستي انجام خواهد گرفت و اين امر مستلزم استفاده از نيروي كار بيشتري در مقايسه با روش صنعتي خواهد بود. از طرف ديگر ايـن امـر باعـث ايجاد محدوديت در ظرفيت توليدي واحد مي‌گردد. با اسـتفاده از ماشـين‌آلات مـدرن مي‌تـوان بـه محصولات با كيفيت بالاتري در مقايسه با روش‌هاي غير‌ماشيني دست يافته و عـلاوه بـر آن ظرفيـت توليـد و بازدهي اقتصادي واحد را بطور چشمگيري افزاي ميدهد. اگرچه هزينه‌هاي مربوط به دسـتگاه‌هـا در روش صنعتي از روش نيمه صنعتي بالاتر است ولي استفاده از نيروي انساني كمتر و ظرفيت توليد بـالاتر در آن روش، افزايش سرمايه‌گذاري مورد نياز را جبران نموده و سودآوري بيشتر واحد را تضمين مي‌كند.

خلاصه بررسی مالی
طرح توجیهی  احداث واحد تولید سالامبو1ر

روش تولید  طرح توجیهی
فرآيند تبديل پوست خام به سالامبور‌: خيساندن، آهك سود كردن، پشم و موكشي (شـقه كـردن در مورد پوست‌هاي سنگين‌) لشگيري و دورگيـري پوسـت، آهـك‌زدايـي وآنـزيم‌دهـي، اسـيدي‌كـردن، سـورت و بسته‌بندي سالامبور

دیاگرام فرایند تولید طرح توجیهی
2طرح توجیهی  احداث واحد تولید سالامبور 


محل‌های پیشنهادی  طرح توجیهی  برای اجرای طرح
تهران‌، تبريز، مشهد و همدان داراي امكانات و شرايط مناسب‌تري نسبت به ديگر مناطق كشور بـراي این طرح توجیهی مي‌باشند.


نتیجه‌گیری  طرح توجیهی و پیشنهاد
نتايج محاسبات طرح توجیهی مزبور، حاكي از سودآوري، حالت پايدار و شاخص‌هاي مطلوب اقتصادي آن مي‌باشد. اما با توجه به ظرفيت كارخانجاتي كه هنوز به بهره‌برداري نرسيده‌اند و نيز استعلامات بهعمل آمده از صاحبان صنايع با توجه به آمار توليد و مصرف‌، اين محصول تا سال 1390 مازاد توليد دارد.

خلاصه برخی ایده های سرمایه گذاری


* درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.نظرتان را ثبت کنید