طرح توجیهی (امکان سنجی) احداث واحد تولید پودر سیر با گرید دامی

طرح توجیهی (امکان سنجی) احداث واحد تولید پودر سیر با گرید دامی

طرح توجیهی فنی- اقتصادی - Feasibility Study - با توجه به موضوع طرح، میزان سرمایه‌گذاری، مطالعه بازار‌، محل اجرای طرح، ظرفیت و دیگر عوامل‌، منحصر بهفرد هستند‌.

 

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود .جداول و نمودارها تقریبی است و قابل استناد نیستند.


طرح توجیهی فنی- اقتصادی - Feasibility Study -  با توجه به موضوع طرح، میزان سرمایه‌گذاری، مطالعه بازار‌، محل اجرای طرح، ظرفیت و دیگر عوامل‌، منحصر به فرد هستند‌. با این همه تهیه طرح‌های توجیهی تیپ یا به‌عبارت درست‌تر طرح‌های امکان‌سنجی مقدماتی Pre.Feasibility Study -  -برای آشنایی کلی با یک پروژه سرمایه‌گذاری مورد اهمیت است. با این تذکر که برای تصمیم‌گیری نهایی لازم است که طرح توجیهی فنی- اقتصادی با فرمت کامل و با اطلاعات روز به صورت حرفه‌ای تدوین گردد‌. خلاصه طرح امکان سنجی موجود، نمونه طرح توجیهی احداث واحد تولید پودر سیر با گرید دامی است و صرفاً به منظور آگاهی مخاطبان و کسب ایده تهیه شده و به روز نیست. این طرح‌ها از استاندارد واحدی تبعیت نمی‌کنند‌، و با توجه به گذشت زمان چه از منظر اعداد و ارقام و محاسبات و چه از دیدگاه تکنولوژی چندان قابل تکیه نیستند اما برای آشنایی کلی متقاضیان سرمایه‌گذاری با یک ایده سرمایه‌گذاری مناسب هستند‌. درصورت نیاز به طرح کامل یا به روزرسانی آن می‌توانید با موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.


معرفی محصول طرح توجیهی فنی- اقتصادی  - Feasibility Study -

محصول طرح توجیهی پودر سیر از سیر خام است. سير گياهي است علفي و دائمي كه ساقه آن تا ارتفاع 40 سانتيمتر مي‌رسد‌. قسمت زيرزميني آن متورم و مركب از 5 تا 12 قطعه و محصور در غشاهاي نازك و ظريف بهرنگ خاكستري مايل به سفيد مي‌باشد‌. برگ‌هاي آن باريك و نواري شكل بهرنگ سبز تيره و گل‌هاي آن كوچك و صورتي رنگ كه بهصورت يك چتر در انتهاي ساقه ظاهر مي‌شود‌. با مطالعه صورت گرفته در طرح توجیهی، سير يك گياه بومي آسياي ميانه است و امروزه در تمامي نقاط جهان يافت مي‌شود و نوعي گياه بادوام است‌. مهم‌ترين بخش اين گياه كه مصرف دارويي و طبي دارد، هسته مركب آن است. هر هسته سير از 4 تا20 دانه تشكيل شده است و وزن هر دانه به حدود يك گرم مي‌رسد. سير داراي تركيبات گوگردي است كه خاصيت ضد عفوني كننده، ميكروب‌كشي و جرم‌كشي بهاين گياه مي‌دهد‌. عنصر و تركيب اصلي فعال در سير، عنصر آلين است‌. کد آیسیک از ملزومات یک طرح امکانسنجی است. کد آیسیک عمل‌آوری سیر 15132142 است.

www.sepinud.com
معرفي كاربردهاي محصول طرح توجیهی

مطالعات انجام شده در طرح توجیهی مزبور نشان می دهد که سير يك ماده غذايي پركاربرد است كه به دليل داشتن خواص بسيار مفيد نه تنها به عنوان چاشني مواد غذايي بلكه بيشتر به عنوان گياه دارويي به كار مي‌رود كه در زير به برخي از اين خواص دارويي اشاره شده است‌: سير ضد‌عفوني كننده است‌، خوردن سير مصونيت بدن را در مقابل بيماري‌ها افزايش مي‌دهد‌، كرم‌كش است‌، محرك و تقويت كننده بدن است‌، داروي سرماخوردگي و زكام است، اثر خوبي در معالجه سل دارد، خون را رقيق مي‌كند، اثر خوبي در تنگي نفس دارد، خوردن مداوم سير لقوه و رعشه را از بين مي‌برد‌، سير چون گرم و خشك است بنابراين رطوبت معده را از بين مي‌برد و دردهاي مفاصل را خوب مي‌كند‌، سير درمان‌كننده دردهاي مفاصل‌، سياتيك و نقرس است، سير زخم‌هاي ريه و درد معده را از بين مي‌برد‌، جهت رفع دردهاي رماتيمسي و عصبي ضماد سير بسيار موثر است‌.

طرح توجیهی پودر سیر
بررسي سابقه مصرف محصول طرح توجیهی (امکان سنجی)

با بررسی صورت گرفته در طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید پودر سیر در سال‌هاي آتي با افزايش چند جانبه مصرف این محصول در جامعه مواجه خواهيم شد. يكي از آنها افزايش مصرف در ازدياد جمعيت در كشور به ميزان 1.5 درصدي و ديگري افزايش ميزان تقاضا براي اين محصول به علت شناخته‌شدن مزاياي آن براي افراد جامعه و در نتيجه گسترس كاربردهاي آن در غذاهاي ايراني كه به ميزان دو درصد پيش‌بيني مي‌شود‌. يكي ديگر از عوامل رشد مصرف پودر سير در آينده، مزيت‌هاي آن براي پرندگان و دام‌ها و در نتيجه افزايش كاربردهاي آن در خوراك دام و طيور است كه بايد بخشي از ميزان توليد پودر سير كشور را (توليدات با كيفيت كمتر) به مصرف دام و طيور اختصاص داد‌.

تحليل ضرورت اجراي پروژه طرح توجیهی

كاربرد محصول طرح امکان سنجی مذکور بيشتر به دو صورت گياه دارويي و مصرف در غذاها به عنوان چاشني است. انسان‌ها در طول ساليان متمادي از سير براي درمان و پيشگيري از سخت شدن رگ‌ها (آرتريواسكلروز)، فشارخون بالا، سرماخوردگي‌ها، سرفه، برونشيت و ناراحتي‌هاي مجاري معده‌اي-روده‌اي استفاده كرده‌اند. در مصرف پودر سير به عنوان چاشني‌، آماده مصرف بودن و سهولت استفاده پـودر سـير آمـاده از نكـات بسيار مهمي است كه با توجه به صرفه‌جويي در زمان اين محصول را متمايز مي‌سازد‌.

www.sepinud.com
مواد اولیه، کمکی و مصرفی

عمده مواد اوليه مورد نياز در طرح توجیهی ذکر شده، سير خام به ميزان 450 تن در سال است كه مي‌توان در فصل برداشت آن در استان‌هاي شمالي كشور تهيه و انبار كرد. قيمت عمده‌فروشي سير در حال حاضر، حدود 5500 تا 6500 ريال به ازاي هر كيلوگرم است. ديگر مواد مورد نياز طرح وسايل بسته‌بندي پودر سير است كه به سهولت در داخل كشور توليد مي‌شوند و به راحتي مي‌توان آنها را از بازار داخل تهيه كرد‌.

بازار هدف طرح توجیهی پودر سیر

با توجه به ماهيت طرح امکان سنجی تولید پودر سیر، تمامي استان‌هاي كشور داراي بازار مناسبي براي ارائه اين گونه محصولات هستند. در بخش صادرات كشور ما حضور قوي در بازارهاي جهـاني ندارد. يكـي از دلايـل ايـن امـر بـر اسـاس اطلاعات موجود در بخش كشاورزي، كيفيت پايين جـنس در بخـش فـرآوري اسـت‌. راه‌حـل ايـن مـشكل اصلاحنژاد، استفاده از ماشين‌آلات مناسب و بهره‌گيري از آزمايشگاه‌هاي مجهز كنار خط توليد براي اين امر است. علت ديگر نبود برنامه‌ريزي در زمينه توليد براي صادرات است. بـه ايـن معنـي كـه بـراي حـضور در بازارهاي جهاني بايد شبكه‌اي وجود داشته باشد تا محصول را از بخش توليد مواد اوليه تا فرآوري و تبديل به محصول تحت نظارت اصولي و صحيح قرار دهد و محصول را با كيفيت و استاندارد مورد تقاضاي بازارهاي هدف توليد کند‌.

 1طرح توجیهی پودر سیر
دانش فني پروژه امکانسنجی

بر اساس مطالعات صورت گرفته در این طرح توجیهی، توليد پودر سير داراي تكنولوژي پيشرفته و روش‌هاي متنوعي نیست كه بهتوان براي آنها نقاط ضعف و قوت مطرح كرد. در جريان توليد لازم است كليه پارامترهاي كيفيت به دقت كنترل شود تا محصول نهايي، مشخصات لازم را براي مصرف‌كننده داشته باشد‌. فرآورده‌هاي حاصله از سير، از مواد كامل تازه، دانه‌هاي تازه يا خشك شده تهيه مي‌شود. اما ميزان آليسين موجود در فرآورده‌هاي تجاري، بسته به نحوة تهيه آن يا درصد عناصر فعال در هسته‌هاي سير تازه فرق مي‌كند. تمامي انواع سير به ميزان يكسان، عناصر فعال ندارند. بنابراين بايد در انتخاب مواد اوليه نهايت كنترل انجام شود‌.

                                                             
خلاصه بررسی مالی طرح توجیهی تولید پودر سیر

2طرح توجیهی تولید پودر سیر 
روش تولید طرح امکانسنجی واحد تولیدی پودر سیر

فرآیند روش تولید پودر سیر در طرح توجیهی  ذکرشده ؛ شامل 9 مرحله است که در ابتدا ريشه‌هاي سير را گرفته و آن را توسط انتقال دهنده‌هايي به دستگاه شستشو هدايت مي‌كنند‌. پس از شستشو و ضد عفوني كردن سير، آن را به دستگاه پوست‌گيري انتقال مي‌دهند و پوست آن گرفته مي‌شود. عمليات شستشو و ضد عفوني كردن جهت حذف آلودگي بقاياي سمومي كه ممكن است در حين كشت به كار رفته باشند، انجام مي‌شود‌. توسط دستگاه خرد‌كن حبه‌هاي سير را به اندازه‌هاي 5 ميليمتر خرد مي‌كنند و سپس آن را به دستگاه خشك‌كن انتقال مي‌دهند براي بار دوم در اين مرحله نيز سير‌ها شسته مي‌شوند و اين عمل در حين انتقال به خشك‌كن‌ها با ريزش آب بر روي آنها صورت مي‌گيرد‌. از دستگاه خشك‌كن به منظور خشك‌كردن سير خرد شده استفاده مي‌گردد. دماي خشك كن نبايد از 65 درجه سانتيگراد بالاتر رود‌. خرده‌هاي سير كه خشك شده‌اند در آسياب غلطكي به صورت پودر درمي‌آيند سپس از آنجا توسط بالابرهاي حلزوني در سيلوهايي جهت ذخيره‌سازي ريخته مي‌شوند‌. پودر سير از سيلوي ذخيره ماشين‌هاي پركن برده مي‌شود و پس از پر كردن در بسته‌هاي سلوفاني75 گرمي بسته‌‌بندي مي‌شود‌. هر 12 عدد كيسه سلوفاني در يك جعبه مقوايي بسته‌بندي شده. هر 12 جعبه مقوايي نيز در يك كارتن قرار مي‌گيرد و در انبار محصول نگهداري مي‌شود و از آنجا به بازار مصرف حمل مي‌گردد‌.

 دیاگرام فرایند تولید طرح توجیهی واحد تولیدی پودر سیر


 4طرح توجیهی پودر سیر

محل‌های پیشنهادی اجرای طرح توجیهی واحد تولید پودر سیر
استان‌هاي نيمه شمالي كشور.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد امکان سنجی طرح توجیهی مزبور

با توجه به روند بررسي‌هاي انجام شده در طرح توجیهی بالا و دلايل ارائه گرديده، مي‌توان گفت كه ايجاد واحد توليد پودر سير بسته‌بندي شده، داراي توجيه اقتصادي مي‌باشد. چرا كه واحد صنعتي توليد پودر سير در كشور فعاليت نمي‌كند و براي احداث واحدهاي جديد نيز مجوز صادر نشده است. بنابراين لازم است مشوق‌هايي جهت سرمايه‌گذاري براي احداث واحد توليد پودر سير در نظر گرفته شود و متوليان آن (وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و تعاون) در اين زمينه به سرمايه‌گذاران، كارآفرينان، بانك‌ها و ... اطلاع‌رساني كنند‌. پس از انجام مطالعات و بررسي‌هاي مختلف فني و اقتصادي در اين گزارش، مشخص گرديد كه اجراي طرح توليد پودر سير داراي توجيه اقتصادي كامل مي‌باشد زيرا با سرمايه‌گذاري حدود 15.5 ميليارد ريال براي احداث يك واحد به ظرفيت 300 تن در سال، شاخص‌هاي اقتصادي طرح، نظير قيمت تمام شده، سود ساليانه و مدت زمان بازگشت سرمايه (برابر با 6 سال‌) نسبتاً مطلوب مي‌باشد و به‌طور مستقيم 96 نفر شغل ايجاد مي‌كند‌.

خلاصه برخی ایده های سرمایه گذاری

درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.

نظرتان را ثبت کنید