طرح توجیهی احداث واحد پاکت کاغذی چند لایه

طرح توجیهی احداث واحد پاکت کاغذی چند لایه

پاکت‌هاي کاغذي چند لایه یکی از انواع کالاهاي مورد استفاده در صنایع بسته‌بندي به حساب می‌آیند که اغلب در صنایع سیمان براي حمل و نقل و نگهداري و کودهاي شیمیایی یا سایر محصولات شیمیایی به کار می‌رود.

 

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود .جداول و نمودارها تقریبی است و قابل استناد نیستند.

 

معرفی محصول طرح توجیهی

طرح توجیهی پیش رو در مورد محصول پاکت هاي کاغذي چند لایه می باشد که یکی از انواع کالاهاي مورد استفاده در صنایع بسته بندي به حساب می آیند که اغلب در صنایع سیمان براي حمل و نقل و نگهداري و کودهاي شیمیایی یا سایر محصولات شیمیایی به کار می رود. در این طرح توجیهی مراحل مختلف تولید این نوع پاکت هاي چند لایه کاغذي که بیشتر به منظور بسته بندي سیمان و موارد مشابه استفاده می شود ، مورد بررسی قرار می گیرد . کد آیسیک  محصول این طرح توجیهی ( انواع پاکت )21091120 و کد آیسیک پاکت گچ و سیمان 21091128 می باشد .


معرفي كاربردهاي محصول طرح توجیهی

این نوع پاکت ها بیشتر در صنایع بسته بندي سیمان و گچ و صنایعی از این دست مورد استفاده قرار می گیرد . البته بعضی از انواع بخصوص این محصولات نیز براي بسته بندي مواد غذایی مخصوصاً شیر مورد مصرف قرار می گیرد .
 
بررسي سابقه مصرف محصول طرح توجیهی

با توجه به عدم دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق در مورد واردات و صادرات پاکت هاي کاغذي چند لایه که براي بسته بندي و حمل و نقل سیمان و سایر محصولات شیمیایی به کار می رود، ارائه آمار دقیق میزان مصرف در سال هاي گذشته و نیز سال هاي آتی توسط متخصصان تهیه این طرح توجیهی دشوار می باشد. در این طرح توجیهی براي رفع این مشکل ، به بررسی میزان مصرف پاکت هاي کاغذي چند لایه طی سال هاي اخیر پرداخته و با توجه به تعداد کارخانجات در حال احداث میزان نیاز کشور در سال 1390 را با الویت صادرات بررسی می نماییم. ظرفیت اسمی تولید سیمان در کشور با وجود 67 کارخانه سیمان 67201272  تن می باشد که با در نظر گرفتن راندمان 80 %  براي هر یک از آنان درسال 53761017.6 تن تولید سیمان خواهیم داشت و با توجه به بسته بندي 50 کیلو گرمی سیمان کل نیاز کشور به پاکت 1075 میلیون عدد در سال 89 می باشد.
 
تحليل ضرورت اجراي پروژه طرح توجیهی

در حال حاضر در ایران به دلیل وجود معادن غنی آهک و گچ و همینطور کارخانجات بسیار تولید سیمان که عمده مصرف کنندگان پاکت هاي کاغذي چند لایه بصورت پاکت سیمان می باشند ، تولید چنین محصولی می تواند به هر چه بیشتر کردن سرعت رشد اقتصاد غیر نفتی کشور، کمک شایانی نماید ، به همین دلیل این محصول داراي اهمیت استراتژیک بالا در وضعیت کنونی کشور است ، البته لازم به ذکر است که خود این محصول به تنهایی از اهمیت خاصی برخوردار نیست ولی از آنجا که این کالا براي بسته بندي و حمل و نقل محصول پراهمیتی چون سیمان و یا سایر محصولات شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد می تواند از نظر استراتژیک جایگاه بالایی دست یابد .

طرح توجیهی احداث واحد پاکت کاغذی چند لایه

مواد اولیه، کمکی و مصرفی طرح توجیهی

کاغذ مورد استفاده در ساخت پاکت هاي سیمان و گچ باید از نوع ساك کرافت با مشخصات مندرج در جدول 2 و4 استاندارد ملی ایران ( 4541) باشد و پاکت مورد استفاده در بسته بندي گچ و سیمان و سایر مصالح پودري ساختمانی با جرم ویژه مشابه باید داراي مشخصات مندرج در جدول شماره یک این استاندارد باشد .
 
بازار هدف محصول طرح توجیهی

با توجه به نیاز تمام کشور به محصول این طرح توجیهی بازار هدف به صورت عمده بازار داخلی خواهد بود . البته با توجه به موقعیت مناسب کشور در منطقه و با توجه به قابلیت هاي صادرات می توان به بازار هاي مناسب صادرات در منطقه دست یافت .
 
دانش فني پروژه در تولید محصول طرح توجیهی

روش ارائه شده تقریبا در تمامی کارخانجات و کشور هاي تولید کننده مورد استفاده قرار می گیرد و اختلاف هاي موجود بین واحد هاي مختلف به میزان اتوماسیون دستگاه ها در خط باز می گردد، لذا تفاوت محسوسی بین واحد هاي تولید کننده در انتخاب روش تولید وجود ندارد .
 

خلاصه بررسی مالی طرح توجیهی طرح توجیهی احداث واحد پاکت کاغذی چند لایه
 
روش تولید محصول این طرح توجیهی

تولید کنندگان برای تولید محصول طرح توجیهی مذبور، ابتدا رول آماده کاغذ کرافت بعد از عواریه گیري (نوعی ضایعات) در محل هاي مخصوص خود روي دستگاه تیوبر به طوري که از هم دیگرفاصله عرضی داشته باشند قرار می گیرند باز شدن رول ها به همراه کشش توسط دستگاه انجام می گیرد . کاغذ زیرین از پایین دستگاه روي ریل مخصوص خود به طرف پشت دستگاه و به قسمت چاپ هدایت می شود و در این قسمت طرف بیرونی آن چاپ می خورد . دستگاه چاپ طوري تنظیم می شود که اشکال یا متون چاپی را در فاصله هاي معین از کاغذ می زند تا موقع بریدن درست در وسط پاکت قرار گیرد. کاغذرویی بعد از عبور از دستگاه چاپ دوباره به مسیر خود بر می گردد و در زیر لایه هاي دیگر قرار می گیرد در این قسمت دو غلطک که وسط لایه ها قرار دارد مابین لایه ها را به صورت نقطه اي چسب می زند سپس انتهاي عرضی از یک طرف تمام لایه ها بوسیله غلطک هاي کوچکی که یک طرف آنها در داخل چسب قرار دارد و روي کاغذ می غلطانند چسب زده می شوند بعد از عبور از این قسمت ، دستگاه بوسیله اهرم هاي کناري به صورت تیوب در می آیند سپس به قسمت برش دستگاه هدایت می شوند و به شکل پاکت به محل دستگاه باتومر منتقل می گردند.


دیاگرام فرایند تولید محصول طرح توجیهی
 

طرح توجیهی احداث واحد پاکت کاغذی چند لایه3طرح توجیهی احداث واحد پاکت کاغذی چند لایه
 
محل های پیشنهادی اجرای طرح توجیهی

با در نظر گرفتن بازار فروش محصولات تولیدي و همچنین مواد اولیه و با توجه به وجود کارخانه سیمان در شهرستان ابهر ، شهرك صنعتی افق ابهر جهت احداث این واحد صنعتی پیشنهاد می گردد .
 
نتیجه گیری طرح توجیهی و پیشنهاد

بازار پاکت سیمان در حال حاضر با توجه به تولید روزافزون سیمان با کمبود عرضه مواجه است. از طرفی با بررسی بازار صادراتی محصول می توان نتیجه گرفت که در صورت پوشش نیاز داخلی این محصول بازار مناسبی در حوزه صادرات ( کشورهاي منطقه مخصوصا عراق) نیز پیش روي این محصول می باشد از اینرو تاسیس و راه اندازي واحد هاي جدید تولید پاکت سیمان باتوجه به مطالب فوق و بررسی هاي صورت گرفته توجیه پذیر می باشد . در این میان توصیه می شود که محل استقرار واحد جدید داخل شهرک هاي صنعتی واقع در استان پیشنهادي در بخش پیشنهاد موقعیت مکانی طرح انتخاب گردد تا بتوان از امکانات اولیه و نیز تسهیلات ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتی ایران استفاده نمود .

خلاصه برخی ایده های سرمایه گذاری

درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.
 

نظرتان را ثبت کنید