طرح توجیهی احداث واحد تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان داروئی

طرح توجیهی احداث واحد تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان داروئی

محصول مورد بررسي در اين طرح توجیهی چاي كيسه‌اي با منشاء گياهان دارويي است.

 

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود .جداول و نمودارها تقریبی است و قابل استناد نیستند.

 
معرفی محصول طرح توجیهی

محصول مورد بررسي در اين طرح توجیهی چاي كيسه اي با منشاء گياهان دارويي است. محصول این طرح توجیهی در بازار به نام هاي ديگري مانند چاي كيسه اي گياهي يا دمنوش هاي گياهي نيز خوانده مي شود گياهان دارويي از ديرزمان مورد مصرف بشر بوده است و به علت خواص دارويي و شفابخش آنها همواره مورد توجه بوده اند و بهصورت هاي مختلف اعم از دم كرده، پودر شده، ضماد، خيسانده و غيره استفاده شده و هم اكنون نيز استفاده مي شوند . کد آیسیک یافت شده در طرح توجیهی پودرهای خشک گیاهان دارویی 24231951 است.

معرفي كاربردهاي محصول طرح توجیهی

مورد مصرف و كاربرد اصلي گياهان دارويي در این طرح توجیهی براي درمان انواع دردها و بيماري ها مي باشد. اين گياهان به اشكال مختلفي مورد مصرف قرار مي گيرند كه در ذيل روش هاي مصرف آنها ذكر مي گردد : دم کرده ، جوشانده ، خیسانده ، جوشانده ، پودر شده ، ضماد یا کمپرس ، محلول شستشو .

بررسي سابقه مصرف محصول طرح توجیهی

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط کارشناسان طرح توجیهی در آمارهاي موجود در سالنامه وزارت بازرگاني، واردات و صادراتي براي اين محصول ذكر نگرديده است .همچنين اطلاعات مركز آمار وزارت صنايع و معادن كشور نشان دهنده اين است كه واحد فعالي در اين زمينه وجود ندارد، بنابراين نمي توان بر اساس آمارها و اطلاعات موجود روند مصرف اين محصول را بررسي نمود اما مي توان بر اساس مزيت هاي ذكر گرديده محصول، در صورت عرضه آن به بازار روند مصرف روزافزوني را براي آن پيش بيني نمود .

تحليل ضرورت اجراي پروژه طرح توجیهی

همانگونه كه ذكر گرديد در زمان گذشته، مجموعه گياهان دارويي مورد مصرف روز، بهعنوان منبع اصلي مواد شفابخش مورد استفاده قرار مي گرفت. تا آنكه پس از به بازار آمدن داروهاي شيميايي استفاده از مواد طبيعي مذكور بطور چشمگيري كاهش يافت. ولي در سال هاي اخير، آشنايي علمي و بنيادي انسان با خواص و آثار مفيد مواد دارويي طبيعي، مجدداً موجبات استفاده روزافزون از آنها را فراهم آورده است. به همين دليل در عموم كشورهاي پيشرفته، مراكز تحقيقاتي خاص گياهان دارويي تأسيس گشته است كه هر روزه مواد موثر متعددي را در گياهان بههمراه اثرات مطلوب آنها شناسايي و معرفي مي كنند. بنابراین طرح توجیهی مزبور نیاز و ضرورت اجرای پروژه را اثبات می کند.

طرح توجیهی احداث واحد تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان داروئیمواد اولیه، کمکی و مصرفی طرح توجیهی

ميزان مواد اوليه مورد نياز طرح توجیهی واحد تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان داروئی سالانه حدود 600  تن گياهان دارويي مانند نعناع، بابونه، گل گاو زبان، رازيانه، شيرين بيان، چاي سبز، قرقات، مليس، لاكسان و... است كه به علت ظرفيت بالا و توان بالقوه كشورمان در بخش كشاورزي و همچنين قابليت كشورمان كه بهعلت تنوع آب و هوايي، گياهان دارويي متنوعي در نقاط مختلف آن بهصورت خودرو رشد مي نمايند و نيز امكانات موجود محل تأمين آن از داخل كشور مي باشد كه با توجه به ارزآوري صنعت فوق و توسعه اقتصاد كشور مي توان با استفاده از فنون نوين كشاورزي و متدهاي اصلاح نژادي و ترويج گونه هاي مقاوم و پرمحصول و داراي خواص دارويي مطلوب، انواع گياهان دارويي قابل كشت را توليد كرده مقدار آنها را افزايش داد .

بازار هدف طرح توجیهی

علاوه بر بازار داخلی ، كشور ما به سبب برخورداري از شرايط اقليمي مناسب و بسيار متنوع و وجود ذخاير عظيم و نيروي كار ارزان و موقعيت ترانزيتي عالي از موقعيتي خاص در بخش صادرات غيرنفتي بهويژه محصولات غذايي برخوردار است. بر اساس آمار ايران به بيش از 124 كشور محصولات صنايع غير نفتي از جمله محصولات صنايع غذايي صادر كرده است كه در بين اين مناطق كشور آلمان، آذربايجان، ايتاليا، تركيه، تركمنستان، ازبكستان، هند، ژاپن واكراين معادل 62 درصد كالاي صادراتي غير نفتي كشور شامل انواع محصولات فرآوري شده غذايي را به خود جذب كرده .

دانش فني پروژه طرح توجیهی

از نقاط ضعف تكنولوژیهاي مرسوم مورد استفاده در اين صنعت مي توان به بحث كنترل كيفيت محصول در حين فرآوري اشاره كرد كه به علت حساسيت گياهان دارويي به دما بايد دما و زمان ماندگاري محصول در خشك كن با دقت و بررسي هاي بسيار تعيين گردد تا دماي بالا و توقف زياد محصول در خشك كن باعث قهوه اي شدن يا سوختن و نيز از بين رفتن مواد موءثره دارويي گياه نگردد و همچنين بايد دقت شود تا ناكافي بودن دما و زمان توقف در خشك كن باعث خشك نشدن محصول و در نتيجه فساد زودهنگام آن نگردد. همچنين در فرآيند فرآوري گياهان دارويي با توجه به منشاء بعضي از انواع آنها كه خودرو مي باشند بايد به كنترل كيفيت مواد اوليه و سورتينگ و جداسازي مواد زائد از مواد اوليه توجه كافي داشت تا باعث پايين آمدن كيفيت محصولات نهايي نگردد.

 خلاصه بررسی مالی طرح توجیهی

-2طرح توجیهی احداث واحد تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان داروئی


روش تولید طرح توجیهی احداث واحد تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان داروئی

گياهان دارويي به دو روش سنتي و صنعتي فرآوري مي شوند. در روش سنتي گياه جمع آوري شده خشك گرديده و بسته بندي مي شود. اما در روش صنعتي محصول مي تواند به اشكال متنوعي عرضه گردد، كه يكي از اين فرآورده ها چاي كيسه اي گياهي است. جمع آوري گياهان دارويي بايد زماني انجام گيرد كه مطمئن شديم كه مواد موثر گياه به حداكثر خود رسيده است. در مرحله بعد ضدعفوني كردن گياهان دارويي انجام می شود. از آنجايي كه گياهان دارويي عمدتاً به دماي بالا حساس هستند، لذا ضروري است عمليات خشك كردن آنها در دماي پايين و با استفاده از تهويه انجام گيرد. خشك كردن گياهان دارويي بايد طريقي انجام گيرد كه ميزان مواد موثر، رنگ و بو و طعم گياه تغييرنكند. در اين مرحله گياهان دارويي خشك شده براي توليد چاي كيسه اي گياهي به مانند چاي بهصورت قطعات ريزي از برگ خشك خرد شوند و بدين منظور به آسياب برشي فرستاده مي شوند. گياه آسياب شده آماده بسته بندي مي باشد . در اين مرحله يك دستگاه تمام اتوماتيك بسته بندي چاي كيسه اي براي بسته بندي گياهان دارويي خشك شده و خردشده مختلف در نظر گرفته شده است.


دیاگرام فرایند تولید طرح توجیهی

-3طرح توجیهی احداث واحد تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان داروئیمحل های پیشنهادی اجرای طرح توجیهی

بر اساس مطالعات صورت گرفته طرح توجیهی استان های آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي،گيلان، مازندران، اردبيل، خراسان جنوبي، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد، همدان و كردستان به عنوان محل های پیشنهادی برای احداث واحد تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان داروئی است .

نتیجه گیری و پیشنهاد طرح توجیهی

با توجه به روند بررسي هاي انجام شده در طرح توجیهی مذکور و دلايل ارائه گرديده، مي توان گفت كه ايجاد واحد توليد چاي كيسه اي گياهان دارويي داراي توجيه اقتصادي خواهد بود. با توجه تمامي مزاياي ذكر شده و نيز اين نكته كه اين محصول در بازار مشابه چنداني ندارد مي توان روند صعودي مصرف اين محصول را در آيندهاي نزديك در بازارهاي داخلي و خارجي به خوبي پيش بيني نمود.
خلاصه برخی ایده های سرمایه گذاری

 * درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.

 

نظرتان را ثبت کنید

2 نظر

 • نوراله بابازاده 16 دی 1397 - 13:12

  با سلام لطفا در خصوص تهیه مواد اولیه اصلی و ماشین الات و منابع تهیه هر دو اطلاعات کجا میتوان بدست آورد با سپاس

  سپینود شرق :
  با سلام و احترام انواع دستگاه های مورد نظر بسیار به ظرفیت تولید شما بستگی دارند . برای اطلاعات بیشتر یا تهیه طرح توجیهی برای تولید میتوانید با موسسه سپینود شرق تماس حاصل فرمایید .
 • سلام شما تهران تشریف دارید... آیا تمام مراحل قانونی و ثبتی راه اندازی واحد تولیدی چای و دمنوش رو انجام میدید... 6 مهر 1398 - 21:43

  با سلام آیا خودتون تمام مراحل قانونی و ثبتی راه اندازی واحد تولیدی چای و دمنوش رو انجام میدید.

  سپینود شرق :
  با سلام و احترام خیر -مراحل ثبتی و قانونی راه اندازی یک واحد تولیدی بر عهده کارفرما است موسسه سپینود شرق شما در تهیه طرح توجیهی مورد نیاز همچنین تحقیقات بازار محصول مورد نظر و دفاع از طرح در بانک عامل کمک میکند .