مشاوره سرمایه گذاری مشترک یا جوینت ونچر(joint venture)

جوینت ونچر(Joint Venture) به نوعی از همکاری تجاری گفته می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند.


جوینت ونچر(Joint Venture) به نوعی از همکاری تجاری گفته می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در منافع حاصله و ریسک های احتمالی شریک می شوند. جوینت ونچر در زبان فارسی به سرمایه گذاری مشترک، مشارکت تجارتی بین المللی، و مشارکت استراتژیک هم ترجمه شده است.


آنچه مسلم است این است که JV روش بسیار خوبی برای همکاری با سرمایه گذاران خارجی است. در این روش طرف ایرانی می تواند از سرمایه، تکنولوژی و مدیریت طرف خارجی استفاده کند و در مقابل طرف خارجی هم می تواند با استفاده از مواد اولیه و انرژی ارزان به بازار ایران و منطقه دست پیدا کند. از این منظر JV یک استراتژی مهم برد- برد برای رشد بین المللی بشمار می رود. در این راستا سپینود شرق به شما کمک می کند با یافتن شریک تجاری مناسب استراتژی رشد خود در فضای بین المللی را دنبال کنید.


اعضای تیم سپینود شرق با دانش عمیق مالی و اشراف به صنایع مختلف، با تجربه در کسب و کارهای بین المللی، با شناخت چالش های محیط کسب و کار در ایران می توانند همراه و مشاور شما در این زمینه باشند. مدلسازی کسب و کار، طراحی استراتژی، برنامه ریزی و اجرا، کنترل های داخلی، مالیات، حسابداری مالی و چارچوب حقوقی مناسب، از جمله کارهایی است که کمک میکند تا پروژه به بهترین نحو انجام شود. کارهایی که در این زمینه قابل انجام اند عبارت اند از:


-    طراحی استراتژی برای یافتن شریک مناسب
-    برنامه ریزی و اجرای فرآیند
-    Match making
-    Merge and  acquisition
-    خدمات حقوقی، مالی و مدیریتی در زمینه JV

نظرتان را ثبت کنید