ترویج (Promotion) چیست؟

ترویج (Promotion) چیست؟

. هدف از ترویج، افزایش آگاهی، جذب مشتری، افزایش فروش کالا و ایجاد یک نشان تجاری (برند) معتبر است

ادامه مطلب