مطالعات امکان سنجی چیست؟

مطالعات امکان سنجی چیست؟

مطالعه امکانسنجی(طرح توجیهی) برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه صنعتی باید متضمن مبنایی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد.

ادامه مطلب