تأثیرات مذاکرات بر بازارهای ایران

تأثیرات مذاکرات بر بازارهای ایران

هفته‌ای که گذشت هفته پرتنش و استرس برای مردم ایران درخصوص مذاکرات هسته‌ای بود، در این بین بیش از همه صاحبان کسب‌وکار هستند که منتظر نتایج مذاکراتند ...

ادامه مطلب