;خلاصه طرح‌های توجیهی مرتبط با نیروگاه مولد مقیاس کوچک CHP