خط تولید-ماشین آلات- پنل چوب پلاست

خط تولید-ماشین آلات- پنل چوب پلاست

از پانل های چوب پلاست در داخل ساختمان به عنوان پوشش كف، پوشش داخلی ديوار ها، ديوارهای جدا كننده(پارتيشن) و... استفاده می شود

ادامه مطلب