شرکت‌های حقوقی برای حمایت از بازار سرمایه به تسهیلات نیازمندند

شرکت‌های حقوقی برای حمایت از بازار سرمایه به تسهیلات نیازمندند

برای خرید سهام هیچ‌گونه تسهیلاتی به شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری اعطا نمی‌شود و این شرکت‌ها برای تامین منابع مالی برای خرید سهم در روزهای رکود ...

ادامه مطلب