;مطالب مرتبط با تحلیل سناریوهمه مطالب...

 • تحلیل سناریو چیست؟

  تحلیل سناریو چیست؟

  اکثر مدیران کسب و کار نیز در فرایند تصمیم گیری خود از تحلیل سناریو استفاده می کنند تا در پیش بینی سود یا زیان های احتمالی، بهترین سناریو و همچنین ...

  ادامه مطلب
 • تحلیل سناریو چیست؟ تعریف و معنا

  تحلیل سناریو چیست؟ تعریف و معنا

  تحلیل سناریو در تحلیل ریسک، برای نشان دادن گزینه های مختلف از گزینه های متفاوت تصمیم گیری کاربرد دارد . تحلیل سناریو ممکن است چندین نوع داشته باشد؛ ...

  ادامه مطلب