امکان سنجی پویا یا دینامیک (Dynamic Feasibility Study)- طرح توجیهی پویا

امکان سنجی پویا یا دینامیک (Dynamic Feasibility Study)- طرح توجیهی پویا

امروزه نوسانات قیمتی و شرایط متغیر اقتصادی، ارزیابی مالی و تحلیل در مورد سرمایه گذاری را بسیار دشوار نموده است.

ادامه مطلب