;خلاصه طرح‌های توجیهی مرتبط با احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی