طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع گردشگری آبی و ساحلی-پارک آبی ساحلی

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع گردشگری آبی و ساحلی-پارک آبی ساحلی

کارفرما:دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

محل پروژه: منطقه آزادچابهار

 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال