;
امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- خرید و بهره‌برداری از دکل حفاری 3000 اسب بخاری

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- خرید و بهره‌برداری از دکل حفاری 3000 اسب بخاری

نام متقاضی: شرکت دانا پتروریگ کیش

خلاصه طرح

طرح توجیهی خرید و بهره‌برداري از دكل حفاري 3000 اسب بخاري

 
با توجه به طرح توجیهی خرید و بهره‌برداري از دكل حفاري 3000  هدف از طرح توجیهی مزبور تأمین دکل‌های خشکی و دریایی، تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت راهبری دکل‌ها با رعایت دقیق اصول ایمنی و بهداشت و حفظ محیط‌زیست، تدارکات، نگهداری و تهیه سرویس‌های مربوط بهدکل‌های خشکی و دکل‌های دریایی، انجام و مدیریت عملیات حفاری می‌باشد.
 
تحلیل بازار نفت و گاز ایران تابع مناسبات سیاسی در داخل و خارج کشور، پارامترهای اقتصادی نظیر نرخ رشد ناخالص ملی، میزان سرمایه‌گذاری و سایر جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور و نیز پارامترهای مربوط به اقتصاد جهان است. توجه به ذخائر اثبات شده نفت و گاز (علیرغم برخی اختلاف نظرها در میزان آنها) بدون تردید از پتانسیل بالای رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهد.
 

طرح توجیهی خرید و بهره‌برداري از دكل حفاري 3000 اسب بخارياسب بخار

تهیه شده در موسسه مطالعاتی سپینود شرق

لیست پروژه های طرح توجیهی انجام شده در حوزه انرژی , نفت و گاز
 آرشیو خلاصه طرح توجیهی


حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت داناپتروریگ کیش

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)دکل حفاری 3000 اسب بخار
حسن انجام کار شرکت داناپتروریگ کیش

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال