;

طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید ونوجكت

img

محصول تولیدی طرح توجیهی انواع لوله خون گیر بدون هوا با ابعاد (13*100) و (13*75) بشرح ذیل است.

 

محصول تولیدی طرح توجیهی انواع لوله خون گیر بدون هوا با ابعاد (13*100) و (13*75) بشرح ذیل است:

* لوله ونوجکت EDTA

* لوله ونوجکت سرم

* لوله ونوجکت انعقادی PT

* لوله ونوجکت ژلدار SST

* لوله ونوجکت سدیمان ESR

* لوله ونوجکت پلاسما

* لوله ونوجکت فلوراید

 

طرح توجیهی توسعه کارخانه احداث واحد تولید ونوجكت

ونوجکت

تهیه شده در موسسه مطالعاتی سپینود شرق

لیست پروژه های طرح توجیهی انجام شده در حوزه مصنوعات


 آرشیو خلاصه طرح توجیهی

 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال