;

طرح توجیهی خرید و بهره‌برداري از دكل حفاري 3000 اسب بخاري

img

با توجه به طرح توجیهی خرید و بهره‌برداري از دكل حفاري 3000 هدف از طرح توجیهی مزبور تأمین دکل‌های خشکی و دریایی

 
با توجه به طرح توجیهی خرید و بهره‌برداري از دكل حفاري 3000  هدف از طرح توجیهی مزبور تأمین دکل‌های خشکی و دریایی، تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت راهبری دکل‌ها با رعایت دقیق اصول ایمنی و بهداشت و حفظ محیط‌زیست، تدارکات، نگهداری و تهیه سرویس‌های مربوط بهدکل‌های خشکی و دکل‌های دریایی، انجام و مدیریت عملیات حفاری می‌باشد.
 
تحلیل بازار نفت و گاز ایران تابع مناسبات سیاسی در داخل و خارج کشور، پارامترهای اقتصادی نظیر نرخ رشد ناخالص ملی، میزان سرمایه‌گذاری و سایر جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور و نیز پارامترهای مربوط به اقتصاد جهان است. توجه به ذخائر اثبات شده نفت و گاز (علیرغم برخی اختلاف نظرها در میزان آنها) بدون تردید از پتانسیل بالای رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهد.
 

طرح توجیهی خرید و بهره‌برداري از دكل حفاري 3000 اسب بخارياسب بخار

تهیه شده در موسسه مطالعاتی سپینود شرق

لیست پروژه های طرح توجیهی انجام شده در حوزه انرژی , نفت و گاز
 آرشیو خلاصه طرح توجیهی


حسن انجام کار مرتبط

حسن انجام کار شرکت داناپتروریگ کیش

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)دکل حفاری 3000 اسب بخار

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال