طرح توجیهی احداث واحد تولید کرومیت

img

طرح توجیهی پیش رو در مورد محصول کرومیت است .

 

معرفی محصول طرح توجیهی

نام محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پیش رو، كروميومChromium  است که از واژه يونانيChroma  به معني رنگ گرفتـه شـده اسـت . كروميـوم شـانزدهمين عنصر فراوان در پوسته زمين است كه در حدود درصد 0037/ پوسته زمين را مي سازد. كروميوم فلزي است نسبتاً سخت به رنگ سياه خاكـستري - فـولادي بـا نمـاد Cr ، عـدد اتمـي 24، وزن اتمـي 9961/ ،51 وزن مخصوص 7/19 گرم بر سانتي متر مكعب، سختي 8/5 در مقياس موس، داراي جلا و صيقل بالا، گدازپذيري متفاوت، مقاوم در برابر خوردگي، نقطه جوش 2672 درجه سانتيگراد و نقطه ذوب 1857 درجه سـانتي گراد. كروميوم در گروه 6 (VI) جدول تناوبي به عنوانMetals Transition بوده و در دوره 4 قراردارد.

كروميت تنها منبع تجاري كروم به فرمول FeCr٢O٤ ميباشد كه در سنگهاي اولترابازيك تشكيل مـي شـود . نيمي از كانسنگ كروميت جهان در آفريقاي جنوبي است و مابقي در قزاقستان، هند و تركيه ميباشد. اين فلز در تركيب پوسته ج امد زمين تقريباً محدود در سنگ يها آذرين قليائي مربوط به مرحله آغازي تبلور ماگما و سرپانتين هاي حاصل از تغيير آنها ظاهر مي شود. در اين سنگها، كروم معمـولاً بـا آهـن (دو و سـه ظرفيتي)، نيكل، منيزيم و كبالت همراه است. سيليكاتهاي قليـائي ماننـد اوليـوين، اوژيـت و هورنبلانـد نيـز ممكن است تركيب خود كروم داشته باشد . کد آیسیک محصول این طرح توجیهی 13201410 می باشد .

 

معرفي كاربردهاي محصول طرح توجیهی

قسمت اعظم آن در صنايع فولاد سازي براي تهيه فروكـرم كـه آليـاژي متـشكل از آهـن و كـرم اسـت و همچنين براي تهيه فولادهاي مخصوص بكار مي رود . براي تهيه بي كروماتها در صنايع رنگرزي ، چرمسازي ، نساجي و همچنـين در صـنايع شـيميائي مـصرف مي‌شود. در صنايع مواد نسوز خنثي (آجرهاي نسوز مخصوص) بكار برده مي شود. علاوه بر این در صنایع متالوژی ، مواد نسوز ، صنایع شیمیایی، داروسازی، دی کرومات سدیم ، کرومات باریم ، بی کرومات پتاسیم کاربرد دارد .

بررسي سابقه مصرف محصول طرح توجیهی

ميزان مصرف كروميت با ميزان توليد فولاد در كشور رابطه‌اي كاملا مستقيم دارد زيرا بزرگترين مـصرف كروميت توليد فروكرم است كه فروكرم نيز در توليد فولاد كاربرد دارد‌. بنابراين با توجـه بـه برنامـه اساسـي كشور در ا فزايش توليد فولاد روند مصرف كروميت نيز افزايش است ولي نرخ دقيقي از روند مصرف كروميت در كشور موجود نيست .

تحليل ضرورت اجراي پروژه طرح توجیهی

مصرف كروميت در صنايع متالورژي و شيميايي هر روز افرايش مي يابد. خصوصيات منحـصر بـه فـرد، تنـوع كاربرد محصولات مختلف توليدي از آن در صنايع مختلف، وجود ذخاير قابل قبول آن در كشورهاي مختلف از جمله در ايران، صادرات و واردات اين محصول و بلاخره نقش موثر آن در اقتصاد جهـاني روز بـه روز بـر اهميت اين ماده معدني در دنيا افزوده است .

 

طرح توجیهی احداث واحد تولید کرومیت

مواد اولیه، کمکی و مصرفی طرح توجیهی

ماده اصلي مورد استفاده، كانسنگ كروميت است كه از معادن داخل كشور تهيه مي شود. ميزان مصرف اين ماده در اين طرح 50000 تن مي باشد كه همگي اين مقدار از معادن كشور قابل تامين است .

بازار هدف طرح توجیهی

هم بازار داخلی و هم بازار خارجی .

دانش فني پروژه طرح توجیهی

جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور و رسيدن به خودكفايي اقتصادي لازم است كه توليد داخلي كروميت افزايش يافته و علاوه بر توسعه صادرات كروميت كشور، از واردات آن نيز كه سالانه منجر به خروج مقاديري ارز از كشور ميگردد كاسته شود لذا جهت دستيابي به خواستههاي مذكور، انجام يكسري مطالعات و تحقيقات فرآوري براي پتانسيلهاي موجود ضرورت خواهد داشت.

تجهيزات مورد نيار اين فرآيند مجموعهاي از سنگ ،ها شكن آسياها، سرندها، سيكلونها، مارپيچ همفري، جيگ، ميز لرزان، ميز نرمه، فيلتر، و ... مي باشند. همگي اين تجهيزات قابل ساخت و تهيه در داخل كشور ميباشند و از لحاظ تكنولوژي پيچيدگي زيادي ندارند و در مجموع فرآيند توليد فراوري كروميت جزء فرآيندهاي ساده مي باشد .

خلاصه بررسی مالی

طرح توجیهی احداث واحد تولید کرومیت

 

روش تولید طرح توجیهی

مواد اولیه : براي توليد فروكروم، مواد اوليه مورد نياز مطابق جدول شمارة (26) مصرف ميشوند. اين مواد قبـل از شـارژ به كوره در بخش آماده سازي مواد اوليه سنگ شكني و سرند شده و پس از رسيدن به ابعاد 15 بـه آن وارد ميشوند . فرآيند ذوب و تخليه كوره توليد فروكروم، كوره قوس الكتريكي از نوع Furnace Arc Submerged با با سه الكترود كربني مي . شددراين نوع كورهها، در نتيجه تخليه الكتريكي بين الكترودها درجه حرارتي حدود 1800 درجه ايجاد شـده و در اثر حرارت فوق مواد اوليه كه از بالا در كوره شارژ ميشود به تدريج گرم شده، احياء ميشوند و سپس بـه صورت مذاب در ميآيند. فرآوريمذاب تخليه شده از كوره در پاتيلها به محل فرآوري انتقال يافته و در قالبهايي تخليه ميگردد تا به تـدريج سرد شود.
 

دیاگرام فرایند تولید طرح توجیهی


طرح توجیهی احداث واحد تولید کرومیت

 

محل‌های پیشنهادی اجرای طرح توجیهی

استان های كرمان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، فارس، سمنان و خراسان .

نتیجه‌گیری طرح توجیهی و پیشنهاد

با توجه به نياز روزافرون كشور به كروميت مخصوصا در صنايع فولاد، و با توجه به اينكه در كشور معادن كروميت زيادي يافت شده است، مي توان پيشنهاد سرمايهگذاري در صنعت كروميت در استانهاي كروميت دار نظير استانهاي كرمان، هرمزگان، فارس، سيستان و بلوچستان، سمنان و خراسان را ارايه نمود . با توجه به محاسبات انجام گرفته بر اساس ظرفيت در نظر گرفته شده مدت زمان بازگشت سرمايه در حدود 3/5 سال مي باشد.

از آنجا كه مواد اوليه كارخانه از كانسنگ هاي داخلي كشور تامين مي شود و ذخاير قابل قبولي از كروميت در استانهاي نزديك به بازارهاي داخلي و خارجي كشور وجود دارد و از همه مهم تر نياز داخلي كشور به محصولات اين ماده معدني احداث كارخانه ضروري به نظر مي رسد .

منابع طرح توجیهی:

اداره كل اطلاعات و آمار وزارت صنايع و معادن.
مركز اطلاعات و آمار وزارت بازرگاني.
كتاب "مقررات صادرات و واردات سال 1386"، انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني.
پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران.
سازمان توسعه تجارت ايران.
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران.
پايگاه اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس جمهوري اسلامي ايران.
8 ـ  نمايندگي شركتهاي توليدكنندگان ماشين آلات.
9- شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران.
10- سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران.

خلاصه برخی ایده های سرمایه گذاری


* درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال